Článek Rozhovor

8SMIČKA HUMPOLEC – SÓLO: JAKUB ROZTOČIL

SÓLO: JAKUB ROZTOČIL 12.11.2022–22.1.2023
Zóna pro umění 8smička, Humpolec

Po deseti úspěšných výstavách humpolecká zóna pro umění 8smička přichází s novým cyklem výstav SÓLO. V prostoru galerie se budou prostřednictvím samostatných výstav jednou za rok představovat současní čeští umělci a umělkyně, kteří návštěvníky nechají zblízka nahlédnout do svého tvůrčího procesu. Jako první se návštěvníkům 8smičky představí sochař a malíř Jakub Roztočil. 

Jakub Roztočil (nar. 1979) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Monumentální tvorby profesora Aleše Veselého. Na jeho tvorbu mělo vliv i předchozí studium na Střední sklářské škole v Železném Brodě a studijní pobyt v holandském Haagu na tamější Královské akademii v intermediálním ateliéru Image and Sound. Všechny tyto zkušenosti, stejně jako spolupráce s jeho otcem restaurátorem, pak formovaly Jakubovu práci až do současné podoby, která se vyznačuje originálním a nezaměnitelným rukopisem. V 8smičce bude představena nejen jeho sochařská, ale i malířská poloha. Výstava tak postihne Jakubovu tvorbu v celé její šíři a komplexnosti.  

Jakub ve své tvorbě experimentuje s hmotou a zvukem, který je pro něj při vzniku díla zásadním prvkem a odkazuje, kromě jiného, i na jeho hudební minulost, které dominuje elektronická hudba a především techno. Jeho díla vznikají za pomoci důmyslného přístroje – na rotující plátno jsou autorsky sestrojeným mechanismem nanášeny barvy. Pohyby ramene, intervaly, barvu i velikost kapek usměrňuje autor, vše ostatní je dílem náhody, kterou ovlivňují jen fyzikální zákony. Tento kinetický stroj pak na plátně generuje tzv. vizuální syntézu – v podstatě jakýsi grafický zápis různě se prolínajících frekvencí.

Důraz ve své práci klade na význam rytmu, harmonie, pravidelnosti a cykličnosti jako obecně platných fenoménů. Stejně tak ovšem promítá do své tvorby princip nahodilosti a chyby, které jsou algoritmy inscenovaného procesu. Toto vše vnímá jako spojnici s přírodou, potažmo celým vesmírem a naší existencí v něm. Rytmus, repetice, gravitace a pohyb, tak by se zřejmě dala heslovitě vystihnout Jakubova mnohovrstevnatá tvorba.

Slovy samotného autora: „Mým cílem je simulovat generativní umění analogem. Zároveň je pro mě důležité smířit se s tím, že realita – tedy vytvořené dílo – je často jiné než záměr. Rád sám sebe připodobňuji k zahradníkovi. Vnímám to jako takovou metaforu pro svou tvorbu, kdy v podstatě zasadím semínko tím, že zadám vstupní parametry, a pak se starám o to, co vzniká a roste pomocí stroje. Jde tak o živý proces mezi mnou a samotným dílem, který trvá někdy i měsíc.“ 

Kromě obrazů a plastik v prostoru galerie bude součástí výstavy i premiéra site-specific instalace vytvořené autorem přímo pro 8smičku. Ta obohatí humpolecký veřejný prostor a bude jedním z prvních výtvarných počinů, které v úzké spolupráci s autory, kurátory, odborníky a obyvateli města chceme postupně integrovat do veřejného prostoru. 

Výstavu tradičně doplní publikace s textem kurátorky Heleny Musilové. 

Návštěvníci si také přímo ve výstavě budou moci poslechnout komentář autora v roli průvodce prostřednictvím podcastu. Vstupné na výstavu jako vždy činí symbolických 8 Kč. 

WEB

https://www.facebook.com/8smicka/

https://www.instagram.com/8smicka/

Rozhovor

24.11.2022 17:00

S Jakubem Roztočilem si budeme ve studiu Radia 1 povídat ve čtvrtek 24.11. v 17 hodin.

reklama
reklama
reklama