Článek Rozhovor Soutěž

AKVAREL MEZI PRAHOU A VÍDNÍ VE VELETRŽNÍM PALÁCI

AKVAREL MEZI PRAHOU A VÍDNÍ (22/9 2023 ⁠–⁠ 7/1 2024)    

Ve velkorysém rozsahu a zcela novém kontextu, navíc dosud málo známá díla, představí nová výstava Akvarel mezi Prahou a Vídní. Práce českých a rakouských mistrů nabídnou nevšední estetický, až poetický zážitek. Ale také zajímavý dialog v rámci středoevropského prostoru 19. století a hlubší poznání akvarelu, klíčového výtvarného média své doby.

 Výtvarnou techniku založenou na práci s vodou ředitelnými barvami charakterizují na jedné straně lehkost, barevnost a světelnost, na druhé suverenita a virtuozita. Největšího rozkvětu dosáhl akvarel právě v prezentovaném 19. století, kdy se uplatnil v zobrazení vedut a krajin, v drobném portrétu i v pohledech do interiérů. Jednalo se o techniku neobyčejně univerzální, kterou používali všichni výtvarní umělci. Akvarel se také významně podílel na interakci mezi jednotlivými médii, která se vzájemně ovlivňovala a doplňovala – grafikou, malbou, architekturou i fotografií. „Prostřednictvím fenoménu akvarelové malby výstava odhaluje, že umění 19. století bylo mnohem dynamičtějším vizuálním světem než jak si ho dnes běžný divák představuje,“ popisuje zásadní rozměr výstavy její autor, Petr Šámal.  

Akvarel mezi Prahou a Vídní mapuje rozvoj techniky a jejích projevů v obou městech a v českých zemích. Vídeň byla centrem jak mocnářství,tak akvarelu. Výstava zachycuje, že mezi oběma středoevropskými metropolemi tehdy docházelo k čilé umělecké výměně.. Díla rakouských akvarelistů Franze a Rudolfa Altových, Thomase Endera či Josefa Kriehubera jsou představena spolu s pracemi českých malířů Vincence Morstadta, Bedřicha Havránka, Jana Novopackého a Antonína Mánesa. Stranou nezůstanou ani ženy umělkyně – Louisa Berková nebo Amálie Mánesová, pro něž se stal akvarel hlavním vyjadřovacím prostředkem. Vystavené práce pocházejí převážně ze sbírek NGP, doplňují je zápůjčky z vídeňské Albertiny a dalších muzeí, galerií a soukromých sbírek.  

Projekt poutavým a přitom zcela srozumitelným způsobem přibližuje umění 19. století a seznamuje diváky s tématem, které dosud nebylo jako celek prezentováno. Dokládá, že obliba akvarelu trvala po celé 19. století, kdy se tato technika uplatnila v kompletní škále výrazového projevu. „Na akvarelech můžeme obdivovat nejen virtuózní ovládnutí detailu, ale překvapivě také uvolněné pojetí akvarelových skic blížící se modernímu umění,“ doplňuje kurátorka výstavy Petra Kolářová. 

Po dobu trvání výstavy připravila NGP opět sérii přednášek historiků umění. Budou zaměřeny na ženy – umělkyně, šlechtické diletanty, vztah fotografie k akvarelu či na motiv mraků ve vizuálním umění. Technice akvarelu v praxi se věnuje výtvarný kurz s umělcem Ondřejem Malečkem. Vše doplňuje obsáhlý obrazový katalog v české a anglické jazykové verzi.

Autor výstavy: Petr Šámal 

Kurátorka: Petra Kolářová

AKVAREL MEZI PRAHOU A VÍDNÍ (22/9 2023 ⁠–⁠ 7/1 2024)    

Národní galerie Praha – Veletržní palác

https://www.ngprague.cz/udalost/3600/akvarel-mezi-prahou-a-vidni

Rozhovor

O výstavě si budeme povídat ve čtvrtek 12. 10. v 17 hodin, hostem bude autor výstavy Petr Šámal.

Soutěž

Ve čtvrtek 12.10. můžete soutěžit o dva vstupy na výstavu.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama