Článek Rozhovor

ART GATE SČÍTÁ TECHNIKY A PRODUKČNÍ

Produkční skupina ART GATE spustila on-line sčítání techniků a produkčních

Ve středu 21. září Produkční skupina ART GATE spustila on-line sčítání technických profesí a produkčních v živé kultuře. Cílem sčítání je zmapovat tento segment pracovníků a následně s daty pracovat při plánování podpůrných programů. On-line sčítání potrvá do konce listopadu 2022. Poté bude probíhat vyhodnocení dat. Sčítání techniků a produkčních je součástí projektu Podpora výzkumných projektů k problematice Status umělce a internacionalizace, který pro Ministerstvo kultury ČR realizuje Produkční skupina ART GATE z.s. 

Do sčítání se mohou dobrovolně zapojit techničtí pracovníci a produkční v živé kultuře, kteří tuto činnost vykonávají jak na hlavní, tak vedlejší pracovní poměr i osoby samostatně výdělečně činné. Jedná se například o tyto profese: zvukař, osvětlovač, rigger, stavěč podia, technická produkce, produkce, stage manager, pomocník zvuku, designér videa a další. 

„Chceme hájit zájmy techniků a produkčních, a proto potřebujeme vědět, kolik nás je, a kde všude působíme. Naše Platforma ART GATE usiluje o to, aby technické profese byly zahrnuty do Statusu umělce. Výsledky sčítání navíc poskytnou obrázek o regionální působnosti těchto profesí. Data mohou být podkladem pro analýzy trhu práce v konkrétních lokalitách,“ vyjmenovává přínosy sčítání Dagmar Kantorková z ART GATE behind the scenes. 

Sčítání probíhá on-line, je dobrovolné a není k němu třeba registrace. Stačí vyplnit jednoduchý formulář zde. Sčítání bude ukončeno 30. 11. 2022. Následně budou nasbíraná data zpracována a vyhodnocována. Výsledky sčítání budou zveřejněny v závěrečné zprávě Podpora výzkumných projektů k problematice Status umělce a internacionalizace, kterou pro Ministerstvo kultury ČR realizuje Produkční skupina ART GATE. 

„Abychom oslovili, co nejvíc pracovníků, kteří v oboru technických profesí a produkčních působí, spustili jsme také kampaň SEČTI SE! Její součástí bude inzerce ve vybraných médiích a také oborová setkání v Praze i v regionech. Aktuálně pracujeme na promo videu, které podpoří důležitost sčítání,“ zakončuje Kantorková.

Sečíst se je možné zde

Partneři: Ministerstvo kultury ČR 

ART GATE behind the scenes

Produkční skupina ART GATE behind the scenes se od roku 2016 věnuje vzdělávání umělecko-technického personálu v oboru živého umění. Za tu dobu připravila desítky 

workshopů z oblastí zvuku, střihu, videa a produkce bez nutnosti studia na akademické půdě. Tým lektorů ART GATE tvoří respektované osobnosti z oboru. Záměrem ART GATE je profesionalizace studentů a cílem je zvyšování úrovně plnohodnotného technického servisu uměleckých projektů a akcí. ART GATE dále pořádá networkingová setkání technických pracovníků a edukuje veřejnost a instituce o oboru. ART GATE se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Praha. Na podzim 2021 ART GATE behind the scenes založila nezávislou Platformu ART GATE, která zahrnuje technické profese a produkční v živé kultuře.

Rozhovor

19.10.2022 10:30

O sčítání si budeme povídat ve středu 19.10. v 10.30 hodin. Naším hostem bude Vlasta Holéciová z produkční skupiny ART GATE a Ondřej Bylok, osvětlovač a light designer.

reklama
reklama
reklama