Článek

ATELIÉR WAGON LANDSCAPING NA KRUHU

Experimentování v krajinářské architektuře představí na přednášce v červnu inovativní pařížský ateliér Wagon Landscaping

24. cyklus přednášek o architektuře spolku Kruh s názvem Kra/jiná uzavírá jarní blok přednášek o krajinářské architektuře přednáškou pařížského ateliéru Wagon Landscaping. Červnový večer s názvem Krajina po ruce ukáže realizace, příklady zahrad a parků, kde jsou minimalizované přesuny hmot a důraz je kladen na význam zeminy i práci s místními druhy rostlin i materiálů jako je například asfalt. Ve dvojpřednášce ve čtvrtek 6. června vystoupí i tuzemský atelier Terra Florida, který se specializuje na obnovu místa se zachováním lokální identity a charakteru.

Východiskem krajinářského studia Wagon Landscaping je praktická zkušenost se zakládáním zahrad, dynamikou přírody i pozorováním rostlin. Při své práci se zaměřují na minimalizaci přesunu materiálů a spotřebu energie a aktivně se angažují v recyklaci a ekologii. Na přednášce s názvem Krajina po ruce zakladatelé ateliéru Mathieu Gontier a François Vadepied zdůrazní, jak přístup k zahradě „různých měřítek“ pomáhá přemýšlet o možné budoucnosti měst s důrazem na ekologii a udržitelnost. Pracují výhradně s místními materiály, rostlinami, historií a podmínkami a ty netradičně využívají pro současné krajinářské řešení, které vychází z respektu a ze zájmu o místní podmínky. Tak vznikl například i jejich inovativní projekt asfaltové zahrady Jardin des Joyeux (2016), s využitím asfaltových povrchů pro unikátní krajinářské řešení.

Krajinářský architekt Mathieu Gontier z ateliéru Wagon Landscaping propojuje umění s krajinou. Přednáší na National School of Landscape ve Versailles, kde vede magisterský obor. François Vadepied se po studiích digitální kartografie a geofyziky na IGN začal věnovat krajinářské architektuře. Přednáší na National School of Landscape ve Versailles a na Esaj v Paříži. Zajímá se především o otázky související s kvalitou prostoru, dynamikou rostlin a šetrným přístupem.

Filozofie našeho ateliéru spočívá v udržení zahradnického přístupu jak při realizaci, tak při navrhování krajiny. Naším cílem je zachovat si právo experimentovat, pozorovat a přizpůsobovat se, abychom mohli vytvářet místa, která jsou snadno užitková a zároveň příjemná pro každodenní život”, doplňují k činnosti ateliéru Mathieu Gontier a François Vadepied a představí vlastní projekty, které ukazují možné způsoby rozvoje krajiny, péče o místo a řešení různých omezení (klima, půda, využití, materiály a dostupné zdroje atd.).

Přednášku doplní tuzemský krajinářský atelier Terra Florida, který byl založený v roce 1996. Krajinářské architektky Zuzana Štemberová a Lucie Vogelová představí projekt – transformace bývalého dolu Františka Josefa v Dubí, který ukazuje obnovu místa se zachováním lokální identity a industriálního charakteru. Dále pak realizaci nového lokálního parku V Zápolí, konverzi brownfieldu na park Waltrovka a Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, v Letech u Písku nebo dlouhodobý projekt Drážní promenáda a liniový park Vršovice a Strašnice.

Přednášky s názvem Krajina po ruce se zástupci pařížského ateliéru Wagon a českého ateliéru Terra Florida se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2024 od 19h30 v Kině 35, Štěpánská 644, Praha 1. Přednáška bude probíhat v anglickém a českém jazyce. Základní vstupné na akci je 170 Kč a za zvýhodněnou cenu pro studenty nebo seniory za 150 Kč. Vstupenky lze zakoupit v síti GoOut.

Spolek KRUH se věnuje osvětě v architektuře již od roku 2001. Hlavním cílem je snaha představit veřejnosti kvalitní a současnou architekturu, otevřít ji pro smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli měst a obcí. Kruh pořádá celoroční cykly přednášek se světovými i místními architekty, ale i celorepublikový festival Den architektury a filmový festival Film a architektura.

Akce jsou pořádány v centru metropole a jsou určeny pro profesionály i veřejnosti se zájmem o architekturu a veřejný prostor. Přednášky se zahraničními hosty probíhají v anglickém jazyce, vybrané z nich budou tlumočeny do češtiny.

WEB: kruh.info | FB: facebook.com/kruhspolek | IG: instagram.com/kruh_cz

reklama
reklama
reklama