Článek Soutěž

BENEFICE PRO CESTU DOMŮ

Iva Bittová, Tony Ducháček & Garage zahrají pro Cestu domů

Cesta domů zve na tradiční koncert k oslavě Světového dne hospiců. Letos návštěvníky čekají dva koncerty různorodých hudebních osobností, které připomenou i 20leté výročí založení Cesty domů: Tony Ducháček s kapelou Garage a Iva Bittová vystoupí v pátek 8. října v pražské La Fabrice.

Na pódiu se během večera vystřídá celkem 6 hudebníků. Večer zahájí energická undergroundová hudba Tonyho Ducháčka, poté vystoupí v USA žijící hudebnice a herečka Iva Bittová. Během večera budou představeny podzimní novinky nakladatelství Cesta domů a také nástěnný kalendář s fotografiemi osobností v jejich domovech DOMA 2022, který ve prospěch Cesty domů i letos připravuje fotograf Štěpán Hon.

Světový den hospiců připadá každý rok na druhou říjnovou sobotu a Cesta domů se k oslavám připojuje pravidelně. Peníze získané prodejem vstupenek budou převedeny do veřejné sbírky vedené Cestou domů. „Těmito prostředky hradíme poskytování mobilní paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a také vzdělávání a výzkum v paliativní péči v rámci komplexního paliativního centra v Praze,“ vysvětluje Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

Vstupenky za 490 Kč jsou v předprodeji na webu www.lafabrika.cz a v pokladně divadla.

Akce ke Světovému dni hospicové a paliativní péče probíhají po celém světě. Jejich společným cílem je podpořit diskuzi o tom, jak péče o lidi na sklonku života funguje a jaké jsou její možnosti. Cesta domů dlouhodobě usiluje o zvýšení informovanosti české veřejnosti o hospicové a paliativní péči a upozorňuje na to, že kvalita péče o umírající je starostí každého z nás.

Cesta domů děkuje za podporu Magistrátu hl. m. Prahy a kulturnímu centru La Fabrika.

Soutěž

Ve středu 6.10. můžete soutěžit o dva vstupy na benefici.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama