Článek Rozhovor

Cena Gratias Tibi 2021

Do konce května je možné nominovat aktivní mladé lidi, žáky a studenty na Cenu Gratias Tibi, kterou pořádá Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu JSNS. Tato cena je od roku 2014 udělována občansky aktivním jednotlivcům či skupinám ve třech základních kategoriích –  základní školy, střední školy a mladí lidé do 30 let. Za sedm let existence již bylo nominováno přes 870 projektů, mezi kterými můžeme najít množství různorodých témat počínaje pomoci nemocným, starým lidem nebo dětem, přes záchranu planety a přibližování politických a společenských témat mladšímu publiku až po boření předsudků.

V roce 2020, i přes všechny překážky spojené s epidemií koronaviru, vybrala porota složená ze zástupců partnerských organizací jednoho vítěze v každé ze tří základních věkových kategorií (ZŠ, SŠ, do 30 let) z celkem 79 nominovaných projektů. Kromě základních kategorií mohou být projekty a aktivní mladí lidé ocenění Cenou České televize, hlavního mediálního partnera Ceny Gratias Tibi, o které rozhoduje široká veřejnost. Od minulého roku tvoří jednu kategorii také cena za nejlepší projekt v ochraně životního prostředí.

V kategorii základní školy vyhrál projekt Dáme vaší tváři úsměv dívek z výchovného ústavu v Janštejně, které se rozhodly, že svůj volný čas využijí k dobrovolnické činnosti. Začaly proto navštěvovat seniory a propojovat tak mladou generaci s tou starší. Zároveň jezdily do rodinného azylu Dej pac!, kde nejen venčí psy, ale uspořádaly také několik dobročinných sbírek, pro zaplacení nákladné veterinární péče. „Nečekaly bychom, že naše setkání s nimi budou tak krásná. Tito psi nám velmi pomáhají. Kdykoliv za nimi přijedeme, jsou šťastní, že nás vidí, a že s námi mohou dovádět na procházce. Společný čas si užíváme i my. Na chvíli totiž zapomeneme na naše životní trápení a těžkosti. I oni mají ta svá,“ popisuje jedna z oceněných dívek Amanda Muchová.

V kategorii střední školy vyhrál projekt z pardubického kraje Alpateam dvou studentů Filipa Špinky a Štěpána Hartla, kteří se zaměřují na velmi aktuální téma mezilidských vztahů, šikany a kyberšikany na školách. Na tato témata pořádají debaty a blízké době chystají také nový film. „Domníváme se, že naší velkou výhodou je ´peer-to-peer´prvek. Jako vrstevníci máme větší potenciál, aby se nám oběti šikany svěřovaly, neboť je to pro ně snazší, důvěryhodnější a přirozenější,” popisují zakladatelé projektu.

Studentka Veronika Kamenská vyhrála se svou mobilní aplikací Nepanikař kategorii do 30 let. Aplikace pomáhá lidem s duševním onemocněním, jako jsou deprese, úzkosti, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu a poruchy příjmu potravy. Zároveň obsahuje i kontakty na odbornou pomoc.„Rádi bychom se zaměřili na destigmatizaci, abychom povědomí o aplikaci a obecně o duševních onemocněních dostali mezi běžnou populaci. Chceme rozšířit webové stránky o psychologickou poradnu, rádi bychom pořádali workshopy na školách a chtěli bychom rozšířit naše sociální sítě,“ říká Kamenská, která se následně umístila v žebříčku Forbes 30 pod 30.

První ocenění v environmentální kategorii získal sociální podnik Přestupní stanice. Ten nejen, že provozuje obchod s darovaným oblečením, čímž šetří naši planetu, ale zároveň zaměstnává lidi bez domova v kombinaci s trestní nebo drogovou minulostí. Ti v obchodě pracují jako prodavači, což jim pomáhá postavit se na vlastní nohy. „Výhru v enviromentální oblasti jsme nečekali, ale je to pro nás potvrzení, že to děláme dobře a že je to i vidět. Je to pro nás důležité i jako takové razítko kvality, stvrzení, se kterým se rádi chlubíme a které pro nás má váhu. No a samozřejmě z toho v neposlední řadě máme obrovskou radost, výhra přišla ve chvíli, kdy jsme prožívali pandemickou finanční krizi a snažili se podnik a všechny zaměstnance udržet a tohle pro nás bylo i nakopnutí a motivace dělat to dál a nevzdat se, i když jsou okolnosti proti nám,” popisuje Eva Dudová, zakladatelka projektu, své pocity z ocenění.

Veřejnost svým hlasováním ocenila projekt Jany Soukupové Youth, Speak Up!, který získal Cenu České televize. Jejich cílem je zatraktivnit politiku pro generace Y a Z a podpořit zapojení mladých lidí do politiky. Mladí inspirativní Češi vytvořili program „21 bodů pro 21. století“. Projekt pod těmito body sjednocuje mladé politiky napříč politickým spektrem.

Pokud to pandemická situace dovolí, proběhne slavnostní předávání 15. září 2021 pod širokým nebem na místě, které je mladým lidem blízké, a to v pražských Letenských sadech. Znáte i Vy někoho, kdo se aktivně snaží zlepšit své okolí? Poděkujte jim za jejich úsilí a nominujte je na Cenu Gratias Tibi na www.gratiastibi.cz. Vítězové jednotlivých kategorií se mohou podívat do Štrasburku, Norska, získat finanční odměnu nebo workshop dle svého výběru.

O Ceně

Iniciátorem a hlavním organizátorem Ceny Gratias Tibi (z lat. „Děkuji Tobě“) je společnost Člověk v tísni a její vzdělávací program JSNS, který se už od roku 2001 snaží inspirovat mladé lidi k aktivnímu, zodpovědnému a otevřenému přístupu ke světu, v němž žijeme. Cena bude letos udílena osmým rokem. Od svého počátku v roce 2014 se těší podpoře výrazných partnerů, kteří se dlouhodobě podílí na rozvoji občanské společnosti v České republice. Ze všech nominovaných projektů vybere porota během společného sezení nejprve devět finalistů (tři v každé ze tří základních věkových kategorií) a z nich pak tři vítěze.

Rozhovor

28.4.2021 17:00

Budeme si povídat s koordinátorkou Ceny Gratias Tibi Lindou Šilingerovou spolu se zástupkyní vítězného projektu Youth, Speak Up! Bárou Kvasničkovou.

reklama
reklama
reklama