Článek

ČLOVĚK V TÍSNI VYBÍZÍ K PĚSTOVÁNÍ MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Pěstujme mediální gramotnost, vybízí v jarní kampani Člověk v tísni. 

Vydává k tématu interaktivní kurzy, seriál a chystá debatu s novináři

Kampaň je součástí Týdnů mediálního vzdělávání 2022  

V pondělí 9. května zahájil Člověk v tísni Týdny mediálního vzdělávání, které prostřednictvím svého vzdělávacího programu JSNS pořádá už po šesté. Jejich cílem je rozvíjet mediální gramotnost a posilovat kritické myšlení žáků a studentů. Zapojit se do nich může kterákoliv základní a střední škola v České republice, a to až do 17. června. Týdny mediálního vzdělávání letos doprovází i komunikační kampaň, která s hravostí a nadsázkou přibližuje široké veřejnosti jinak vážné téma mediální gramotnosti. 

Neztraťme se v mediální džungli

Cílem komunikační kampaně směřující na web pestujememedialnigramotnost.cz je vzbudit zájem o problematiku mediálního vzdělávání u široké veřejnosti. S využitím paralel z rostlinné říše hravě a s nadsázkou vybízí k ověřování informací z více zdrojů, podpoře kvalitních a nezávislých médií, obezřetnosti při výběru důvěryhodných zdrojů informací a poukazuje na negativní vliv dezinformací na veřejné mínění a mezilidské vztahy. Kampaň se během května a června objeví na outdoorových nosičích v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Plzni. Bude také podpořena online bannery, videoreklamou, inzercí v tištěných médiích a na sociálních sítích. Komunikaci doplní třicetisekundový rozhlasový spot, kterému propůjčila hlas moderátorka Událostí České televize Marcela Augustová spolu s herci Petrem Čtvrtníčkem a Tomášem Měcháčkem. 

“Návštěvníci webu se při listování mediálním herbářem například dozvědí, jak rozpoznat napalmu reklamní, internetovou monsteru, dezinformační bolševník aneb propagandistická sdělení současné ruské propagandy nebo jak se nepřilepit na mucholapku chytlavého titulku.“  

Online kurzy s Jankem Rubešem

Týdny mediálního vzdělávání doprovází vydání několika nových výukových materiálů na portálu jsns.cz, které obohatí stávající nabídku více než 70 audiovizuálních lekcí k danému tématu. Série interaktivních online kurzů s Jankem Rubešem je primárně určena pro věkovou skupinu 13 — 17letých. Mladý youtuber v nich studenty postupně seznamuje s pěti tématy z oblasti mediální gramotnosti: dezinformacemi, kyberbezpečím, zpravodajstvím, sociálními bublinami, reklamou a marketingem. Jednotlivé kurzy mohou studenti absolvovat samostatně na mobilu či počítači během domácí přípravy nebo při výuce ve třídě. Kurzy jsou doplněny krátkou bonusovou hrou k dezinformacím. Vznikly ve spolupráci se společností Educasoft, která se na e-learning specializuje. 

O médiích zábavně a přitom edukativně

Další novinkou na portálu jsns.cz jsou tři lekce série O médiích, založené na svěžím vzdělávacím formátu australské veřejnoprávní televize. V prvním z dílů jsou mladým lidem vysvětlena kritéria, na jejichž základě vybírají redakce médií zprávy k uveřejnění (tzv. zpravodajské hodnoty). Ve druhém díle je pozornost věnována problematice fake news. Třetí díl se zaměřuje na složitější témata, jakými jsou kognitivní zkreslení (bias) a předsudky. Na českém dabingu se mj. podíleli Martha Issová, Pavla Beretová, Anna Čtvrtníčková, Jan Cina a Petr Vančura. 

Překlopení série “O médiích” z původní australské verze do české (dabing, vznik nových výukových materiálů, informačních textů a vzdělávacích interaktivních kvízů) se uskutečnilo díky finanční podpoře nadace Bakala Foundation. “Mediální výchova rozvíjí u dětí kritické myšlení a obezřetnost. S pomocí jednoduše pochopitelných konceptů se děti naučí rozklíčovat zprávy, které je obklopují, a dokáží lépe posoudit, které z nich mohou být nepravdivé či manipulativní. Určitě je to cesta, jak do budoucna vybavit společnost tak, aby byla odolná vůči dezinformacím a mediálním tlakům,” vysvětluje motivaci podpořit vznik nových lekcí o médiích ředitel nadace Bakala Foundation Václav Pecha. 

Debata s novináři na téma “Práce válečného zpravodaje”

Vzhledem k probíhající válce na Ukrajině připravili pořadatelé debatu s novináři s názvem Práce válečného zpravodaje. Je určena primárně starším žákům druhého stupně ZŠ a studentům středních škol. Ti budou moct hostům debaty pokládat otázky prostřednictvím aplikace sli.do na stránce jsns.cz/tmv (jak v průběhu živého vysílání, tak několik dní předem). Pozvání k debatě přijali: Petra Procházková, zpravodajka aktuálně působící v Deníku N, která reportovala z řady válečných konfliktů v Asii i Africe, … Debata se uskuteční v pátek 20. května v 10 hodin.

Balíček výukových materiálů pro učitele

Všichni vyučující, kteří se na stránce jsns.cz/tmv do Týdnů mediálního vzdělávání zaregistrují, získávají od pořadatele zdarma balíček s výukovými materiály, který si mohou sami variantně sestavit z nabízených publikací tak, aby obsah balíčku odpovídal jejich potřebám a věku žáků. Prvních 100 přihlášených získá i bonus v podobě nedávno publikované knihy novináře Ondřeje Kundry Novičok nebo kulka: Jak umírají Putinovi kritici. 

Bez partnerů pšenka nekvete

Týdny mediálního vzdělávání podpořilo 11 mediálních partnerů: Česká televize, Radiožurnál, Aktuálně.cz, Deník N, Forum 24, Hlídacípes.org, Marketing a media, Mediaguru.cz, Radio 1 a v neposlední řadě Seznam.cz. 

Týden mediálního vzdělávání ve světě

Týdny mediálního vzdělávání svým účelem a částečně i podobou navazují na kanadský Týden mediálního vzdělávání (National Media Education Week),který započal svou tradici před šestnácti lety, kdy se ve školních třídách, knihovnách, muzeích a v dalších komunitních centrech po celé zemi konaly aktivity a události, které měly jeden společný cíl, zvýšit mediální gramotnost, vzbudit ve veřejnosti zájem o tuto problematiku a podtrhnout její význam ve vzdělávání. Z Kanady se kampaň postupně rozšířila do dalších zemí. Týden mediální gramotnosti se tak například od roku 2014 koná v USA (U.S. Media Literacy Week), v Evropě se o zviditelnění různých iniciativ zaměřených na posílení mediální gramotnosti stará Evropská komise a celosvětově jej za účelem podpory sociální inkluze a mezikulturního dialogu pod názvem Global Media and Information Literace Week zaštiťuje od roku 2012 UNESCO.  

Týdny mediálního vzdělávání v ČR

V ČR byla obdobná tradice iniciována v roce 2017, kdy Člověk v tísni uspořádal za podpory desítek novinářů a partnerů z řad organizací a subjektů, zabývajících se mediálním vzděláváním, první Týdny mediálního vzdělávání. Trvaly celkem šest týdnů a setkaly se s pozitivním ohlasem jak na straně vyučujících, tak odborné veřejnosti. Následovaly další úspěšné ročníky. Na přelomu května a června se tak v uplynulých letech na základních a středních školách po celé České republice konaly filmové projekce, semináře, debaty s novináři z nezávislých redakcí a s mediálními odborníky.

Více informací najdete tady.

reklama
reklama
reklama