Článek Rozhovor Soutěž

CO-EXTENSIVE V GALERII RUDOLFINUM PROLÍNÁ OBRAZOVÝ A SKUTEČNÝ PROSTOR

Galerie Rudolfinum otevřela pod názvem CO-EXTENSIVE novou mezinárodní skupinovou výstavu, jejíž ústřední myšlenkou je prolínání obrazového a skutečného prostoru. Ve výběru kurátora Filipa Šenka se prezentují svými díly Marion Baruch, Larry Bell, Michał Budny, Angela Bulloch, Simon Callery, Ann Veronica Janssens, Anthony McCall, Jaromír Novotný a Robert Šalanda. Výstava se koná do 21. ledna 2024 a vstup na ni je volný. Výstavní katalog si návštěvníci mohou stáhnout přes QR kód ve výstavě nebo z webové stránky galerie. Zajímavostí je, že jeho anglická verze vznikla za použití umělé inteligence.

Výstava CO-EXTENSIVE vychází zejména ze dvou momentů: prvním je konstatování, že obrazy (v širokém slova smyslu od tisíců snímků, které má každý v telefonu, přes sociální sítě po umělecká díla) tvoří trvalou součást každodenní zkušenosti světa. Všudypřítomnost zobrazení má řadu důsledků, jež nelze vždy snadno dohlédnout. Mezi ty klíčové patří zplošťování zkušenosti světa a dominance iluze ve sdíleném prostoru. Zobrazování s sebou nese velkou otevřenost k upravování a manipulaci, a tak to, co často vypadá jako přesná reprezentace skutečnosti, nemusí odkazovat k ničemu reálnému. Skutečnost je překrývána zobrazováním, začasté fikcí, a není snadné se k ní dobrat.

Druhý moment je zakotven v akademické perspektivě. Jedním z prvních podnětů pro výstavu byla uměleckohistorická otázka, jak a co zůstává v současném umění živé z odkazu širšího okruhu umění, které se pro zjednodušení běžně označuje jako minimalismus. Odpověď sleduje rozvíjení forem obrazů v trhlině mezi skutečností a iluzí. Zde je narušen téměř automatický předpoklad autonomního prostoru obrazu. Díla – zrcadlově tomuto narušení – naznačují nekonečnost vztahového rámce. V tomto dění se ukazuje vždy něco skutečného: určujícím momentem výstavy je prolínání obrazového a skutečného prostoru. Představená umělecká díla tematizují rozličné roviny a úrovně vnímání prostoru, v němž se obvyklé protiklady otevřené/uzavřené, blízké/daleké, ploché/hluboké dějí najednou. Obrazy se tím staví do dvojznačné situace: být obrazem a současně utvářet zkušenost prostoru.

Lze se tu pouštět do nekonečných hlubin hladiny v dílech Ann Veronicy Janssens a Michała Budnyho, nebo nahlížet skrze povrch prostoru v objektu Larryho Bella a v obrazech Jaromíra Novotného. V dílech Marion Baruch a Simona Calleryho divák naráží na neoddělitelnost skutečného prostoru a prostoru obrazu. Motivy skutečného i obrazového vrstvení rozvíjí Robert Šalanda svými lehce absurdními kompozicemi. Vstupovat do obrazu s ostrými i jemnými přechody hranic umožňují instalace Anthony McCalla a Angely Bulloch.

KATALOG

Jako průvodce výstavou CO-EXTENSIVE připravila Galerie Rudolfinum digitální katalog, který si návštěvníci mohou v české nebo anglické verzi stáhnout ve výstavě přes QR kód. Digitální publikace, která je volně ke stažení i na webové stránce galerie www.galerierudolfinum.cz, zahrnuje text kurátora výstavy Filipa Šenka a esej architektky, výzkumnice a teoretičky architektury Pavly Melkové. Za grafickým řešením katalogu, stejně jako i celé výstavy stojí Štěpán Marko. Anglický překlad online publikace vznikl za použití umělé inteligence DeepL Translate a následné péči jazykového korektora.

Vstup volný

Více informací o výstavě zde.

Rozhovor

27.11.2023 14:00

O výstavě si budeme povídat 27.11. ve 14:00, naším hostem bude kurátor výstavy Filip Šenk.

Soutěž

V úterý 5.12. můžete soutěžit o brandový balíček galerie Rudolfinum.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama