Článek Rozhovor

CONTEMPULS

V letošním roce 2021 vstupuje festival Contempuls do druhého desetiletí své existence.

11. ročník se představí v oblíbené intenzivní a koncentrované formě minimaratonu 30.října, kdy v rámci jednoho večera zazní tři koncerty, a to v podání celkem čtyř ansámblů. V duchu nejlepších tradic festivalu bude prezentovat tu nejzajímavější hudbu současných autorů, která v Praze doposud nezazněla, a to samozřejmě v tom nejlepším myslitelném provedení. Nedílnou součástí programu bude také světová premiéra.

Novou skladbu na objednávku festivalu napsala česká skladatelka Soňa Vetchá, jejíž tvorba na sebe oprávněně poutá čím dál větší pozornost. Její dílo na profilovém koncertu provede Meitar Ensemble, nejrespektovanější izraelský soubor specializovaný na soudobou hudbu. Jeho členové dále v sále DOX+ představí referenční průřez svým bohatým repertoárem, budovaným přímou spoluprací s těmi nejlepšími současnými skladatelkami a skladateli, jako jsou Sarah Nemtsov, Philippe Leroux nebo Ruben Seroussi.

Festivalový program ovšem začne v téměř chrámové akustice Auditoria holešovického DOXu. Publiku soudobé hudby dobře známé kvarteto fama Q provede spolu s vokálním souborem Cappella Mariana ET LUX, hodinovou meditaci na útržky latinského requiem od žijícího klasika německé hudby Wolfganga Rihma

Představovat pravidelným návštěvníkům festivalu skladatele Kevina Volanse není nutné. Tvůrčí cestu v Jihoafrické republice narozeného irského autora, který byl hostem festivalu v roce 2016, nejlépe dokládá jeho kvartetní tvorba. Zatímco Smyčcový kvartet č. 1 White Man Sleeps, napsaný v druhé polovině 80. let pro Kronos Quartet, odstartoval díky své přístupnosti a atraktivnímu užití africké tradiční hudby autorovu světovou proslulost, novější díla charakterizuje vysoká míra abstrakce a jistá neuchopitelnost. Smyčcový kvartet č. 12 je založený na střídání těkavých ploch pizzicato a dlouhých zadržovaných tónů. Volans jej napsal v roce 2016 pro Signum Quartett z Kolína nad Rýnem. A právě tento soubor, pyšnící se spoluprací s osobnostmi jako jsou György Kurtág, Alfred Brendel nebo Jörg Widmann, nyní dílo představí v Praze. V samotném závěru pak spojí síly s členy fama Q, ve společném provedení Volansova téměř zenového Smyčcového kvartetu č. 6 postaveného na střídání několika jednoduchých akordů mezi oběma soubory.

Festival Contempuls představuje neodmyslitelnou součást kulturní scény pražské metropole na poli současné hudby. Za uplynulou dekádu představil celou řadu světoznámých souborů, uvedl množství premiér a objednal bezmála dvě desítky nových skladeb od českých autorů, kterým dal zaznít ve světové premiéře. Letos rozezní nejen akusticky zajímavý multifunkční sál DOX+, ale také prostory Auditoria holešovického Centra současného umění DOX, které je již třetím rokem partnerem této podzimní přehlídky.

PROGRAM

sobota 30. 10. 2021

18:00 | AUDITORIUM

Cappella Mariana (CZ)

fama Q (CZ)

Wolfgang Rihm: ET LUX (2009)

Cappella Mariana i fama Q patří k domácí interpretační špičce. Zatímco vokální soubor sdružující nejlepší zpěváky věnující se staré hudbě se vyprofiloval na uvádění renesanční polyfonie, smyčcové kvarteto založené houslistou Davidem Danelem má nezastupitelné místo na scéně soudobé hudby. Na festivalu Contempuls oba soubory spojí provedení díla ET LUX žijícího klasika německé hudby, Wolfganga Rihma, které jako by bralo v potaz background obou. Přes hodinu trvající meditace na slova latinského requiem místy evokuje hudbu starou. Tichý zvuk smyčcového kvarteta snad připomene soubor viol da gamba, stejně tak zpěv typický pro historicky poučenou intepretaci i řada harmonických postupů odkazují několik staletí nazpět. Nejde však o hru s minulostí, ale spíše s pamětí, respektive s tím, jak paměť chápeme, jak nám paměť minulost odhaluje. V podobném duchu Rihm pracuje i se samotnými slovy: „…nejsou nedotčená a nejsou ve správném liturgickém pořadí,“ uvádí. „Objevují se jako součástky upomínající na postupně odhalovaný celek.“

youtube:

Wolfgang Rihm talks about „Et Lux“ (ECM Release March 2015)
Wolfgang Rihm Et Lux (v podání Huelgas Ensemble, ECM)


sobota 30. 10. 2021

19:30 | DOX +

Meitar Ensemble (Izrael)

Sarah Nemtsov: [as] and [you], from PHONEME (Crossing Borders) (2018)

Philippe Leroux: Postlude à l’épais (2016)

Soňa Vetchá: Labyrint (2021) – světová premiéra, objednávka festivalu Contempuls

Fausto Romitelli: Domeniche alla periferia dell’impero – Seconda domenica (2000)

Ruben Seroussi: The Yearnings of the Duck (2008)

Po čem touží kačer z komiksu? Jak vypadá neděle na okraji říše? A jak nezabloudit v labyrintu? Druhý festivalový koncert tyto otázky nejspíš nezodpoví. Zato přinese vystoupení nejrespektovanějšího izraelského souboru soudobé hudby. Meitar Ensemble patří už skoro dvě desetiletí mezi světovou špičku, pravidelně spolupracuje s etablovanými autory, jako jsou Georg Friedrich Haas, Helmut Lachenmann nebo Chaya Czernowin, vystupuje na nejvýznamnějších světových festivalech soudobé hudby. New York Times Meitar Ensemble chválí pro jeho „dokonalost, vyrovnanost a přesnost“. Za svou existenci objednal a v premiéře uvedl více než 300 nových děl.

V Praze soubor představí reprezentativní průřez ze svého kmenového repertoáru a ve světové premiéře novou skladbu na objednávku Contempulsu od české skladatelky Soni Vetché, držitelky ocenění OSA pro nejúspěšnější mladé autory z roku 2020.

youtube:

Sarah Nemtsov: [you] from PHONEME (Crossing Borders)

Philippe Leroux: Postlude à l’épais

Fausto Romitelli: Domeniche alla periferia dell’impero – Seconda domenica

Ruben Seroussi: The Yearnings of the Duck

sobota 30. 10. 2021

21:00 | DOX +

Signum Quartett (Německo)

fama Q (CZ)

Kevin Volans: Smyčcový kvartet č. 12 (2016) – česká premiéra
Kevin Volans: Smyčcový kvartet č. 6 (2000) – česká premiéra

Německý Signum Quartett je jedním z nejdynamičtějších smyčcových kvartet současnosti. Je doma v klasickém repertoáru i v nejnáročnější soudobé hudbě, v tradičních koncertních sálech i na specializovaných festivalech. Spolupracuje s autory, jako jsou Wolfgang Rihm, Erkki-Sven Tüür, Jörg Widmann či Thomas Adès. Kevin Volans, v Jihoafrické republice narozený irský skladatel, který byl hostem festivalu Contempuls v roce 2016, pro Signum napsal svůj Smyčcový kvartet č. 12. Pětatřicetiminutové, enigmatické dílo dokládá tvůrčí cestu, kterou tento žák Karlheinze Stockhausena, ovlivněný tradiční africkou hudbou i myšlením Mortona Feldmana, urazil. V samotném závěru Signum Quartett spojí síly s členy fama Q ve společném provedení Volansova téměř zenového Smyčcového kvartetu č. 6, postaveného na střídání několika jednoduchých akordů mezi oběma soubory.

youtube:

Kevin Volans: String Quartet No. 12 excerpt A (Signum Quartet)

Kevin Volans: String Quartet No. 12 excerpt B (Signum Quartet)

soundcloud:

Kevin Volans: String Quartet No. 12


Další informace k programu aj. najdete na našich stránkách www.contempuls.cz

Místo konání
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice

Předprodej vstupenek
www.contempuls.cz – online prodej
www.goout.cz, www.dox.cz, – online prodej nebo pokladna DOX (Poupětova 1, Praha 7)

Festival pořádá Contempuls, z. s., za podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy, Státního fondu kultury ČR,

Česko-německého fondu budoucnosti, Goethe Institutu, Velvyslanectví Státu Izrael a dalších partnerů.

Partnerem festivalu je Centrum současného umění DOX.

Mediální partneři: Český rozhlas Vltava, Harmonie, Radio 1, HIS Voice, Czech Music Quarterly, Opus musicum, Aerofilms

Rozhovor

28.10.2021 17:00

Ve studiu Radia 1 si budeme povídat s Josefem Třeštíkem, dramaturgem festivalu Contempuls.

reklama
reklama
reklama