Rozhovor

Džíny, nůžky a sprej v Trafo Gallery

František Matoušek: Džíny, nůžky a sprej

Kurátor: Radek Wohlmuth

22.6.–7. 8. 2022

Trafo Gallery uspořádala samostatnou výstavu malíře Františka Matouška, který se od ostatních umělců výrazně odlišuje originální technologií drhání džínoviny, kterou nahrazuje malířské plátno. Výstava představuje Matouškovu krajinářskou tvorbu v plenéru i novou sérii portrétů. Vernisáž proběhne 21. června v 19.00 a komentovaná prohlídka 3. srpna od17:00. Dětský workshop, kde si děti vyzkouší prací s džínovinou, se uskuteční v sobotu 16. července od 14.00 – 17.00. Více informací na trafogallery.cz.

Nejzřetelněji se jeho tendence v tvorbě samozřejmě odráží v obrazech zachycujících buď přímo blízké osoby, jako tomu bylo například v případě jeho dětí na velkých formátech cyklu Kindertherapie (2011), či míst, která navštívil a má k nim důvěrný vztah, ať už je to brooklinské pobřeží Coney Isladu nebo Benirràs Beach na Ibize. Přímo deníkový charakter pak vykazuje skoro abstraktní krajinářská série z povodí Berounky, kam chodil malovat během lockdownů prvního pandemického roku, což ještě zdůrazňuje na den přesná datace každého z dokončených pláten.

Jak sám autor zmiňuje: „V přírodě se všechno rychle mění, světlo, pohyb lidí na pláži… Když to lze, tak si ten materiál předpřipravím, něco už si vytrhám dopředu, to záleží na motivu. Plenér má pro mě největší hodnotu v tom, že vystřídám ateliérovou práci. “ 

Dalším, na první pohled už trochu méně zřejmým způsobem je zpodobování více či méně známých osobností, s nimiž se z různých důvodů identifikuje, nebo k nim naopak cítí despekt. František Matoušek tímto způsobem dotyčnému neskládá hold, ani si s ním nevyřizuje účty. Vnímá svůj model spíš jako symbol nebo ztělesnění nějakého principu či osudu. Extrémním případem z poslední doby je podobizna říšského ministra propagandy Josepha Goebbelse (2022), která je Matouškovou příkrou reakcí na současnou politickou realitu. Jak sám autor zmiňuje v knize k výstavě: „Jsem politický člověk, vždycky jsem obdivoval skupiny jako Pode Bal nebo Ztohoven, které se dokázaly perfektně vyjadřovat k aktuálnímu dění.“

Třetí možná nejdůležitější souvislost mezi uměním a životní zkušeností je u Františka Matouška zakódovaná přímo v originální technologii. Ta je natolik výjimečná, že se stala doslova synonymem jeho tvorby. Jedná o kombinovanou práci s džínovinou, kdy už sama podložka, na níž obvykle vytváří obraz pomocí precizního vytahování bílých nití z textilní osnovy, které doplňuje malebnými zásahy, představuje zásadní významotvorný faktor. Během minulého režimu, kdy vyrůstal, totiž džíny představovaly nedostupné oblečení s téměř politickým nábojem, které bylo kromě stylu rovněž vyjádřením určitého postoje. Už když je měl někdo na sobě, bylo jasné, že musejí být ze Západu, tedy nepřátelské a zapovězené zóny oddělené ostnatým drátem a neslučitelné s profilem socialistického člověka.

K výstavě Františka Matouška vychází stejnojmenný dvojjazyčný katalog v grafickém zpracování Jany Vahalíkové, doplněný o úvodní slovo kurátora Radka Wohlmutha a rozhovor Marie Bordier s umělcem.

Rozhovor

21.6.2022 17:00

O výstavě si budeme povídat 21. června v 17 hodin, naším hostem bude kurátor výstavy Radek Wohlmuth.

reklama
reklama
reklama