Článek Rozhovor

FESTIVAL RE-CONNECT ART V PRAZE

Mezinárodní festival performance a multimédií Re-connect Art pořádaný Nadací Prague Biennale se bude konat v termínu od 29. května do 15. června 2024. Osídlí venkovní prostory piazzetty a bývalou restaurační budovu Národního divadla v Praze (tzv. Themos). Tématem letošního 4. ročníku je Revealing/Odkrývání, v jehož rámci se festival zaměří na zviditelňování skrytých společenských témat a do popředí posune české i zahraniční umělce a umělkyně, kteří si zaslouží více pozornosti veřejnosti i uměleckého světa.

Současný svět přináší mnoho výzev, není poznamenaný pouze covidem a následnou regenerací, dalšími ekologickými katastrofami či devastujícími válečnými konflikty způsobujícími utrpení a bezprecedentní dopad na civilní obyvatelstvo. Mimo to jsou tu i jemnější a zároveň hlubší témata související především s kvalitou mezilidských vztahů a budováním soudržné komunity, která by byla jedinci oporou skrze projevy solidarity a napomáhala psychologickému vstřebání této úzkosti na osobní i celospolečenské úrovni. Skrze performativní intervence, diskurzivní a vzdělávací programy chce festival upozornit na odpovědnost každého z nás za bdělost ve svém bezprostředním okolí a za spoluvytváření společenských vzorců a způsobů chování, jakož i zpracovávání traumat či ohlídání podmanivých vlivů nových forem socializace a kyber-přátelství.

„Domníváme se, že umění v této době nesmí být redukováno na generování dalších výstav nebo umělců. Mělo by spíše pomáhat naší potřebě nacházet porozumění, zadostiučinění, přinášet osvětu o tématech a problémech, které nejsou vidět v mediálním prostoru, vytvářet alternativu současnému trendu komodifikace života a hodnot a nabízet možnost aktivního zapojení se do veřejného dění. Proto kurátorská koncepce, kterou jsme připravili společně s kurátorkou a pedagožkou Kateřinou Fojtíkovou a teoretikem umění, kurátorem, umělcem a filozofem Václavem Janoščíkem, směřuje ke zviditelnění palčivých, kontroverzních a citlivých témat a zároveň si klade za cíl prostřednictvím mezigenerační, mezioborové a mezinárodní spolupráce budovat komunitu kriticky myslících lidí,“ říká iniciátorka festivalu, vizuální umělkyně a kulturní manažerka Elis Unique.

Program festivalu

Festival Re-connect Art se odehraje v programových blocích zaměřených na jednotlivé aspekty hlavního tématu, a odkryje tak několik různých pohledů na současný stav společnosti.

V rámci zahájení festivalu 29. května se návštěvníci*ce seznámí s tematickými linkami, které v dalších dnech bude festival rozvíjet, jimiž jsou postavení jedince v sociálně politickém systému, transparentnost struktur v kyberprostoru a určitá iluzivnost či zkreslení obrazu světa, které z toho vyplývají. Čeká je tak například společná místně a časově specifická performance skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje, jejíž projekty vynikají absurdností a nadsázkou, se kterou komentují významné problémy současné společnosti pomocí symbolických gest, proslovu, materiálů a utváření celkové atmosféry děje. V průběhu celého večera bude k vidění dlouhotrvající performance vizuální umělkyně a performerky z Bělehradu Mariji Ivy Gocić, která ukazuje, jak lze manipulovat s viditelností, ať už obrácením pozornosti k určitým narativům, nebo naopak zastřením jiných. Večer završí multimediální performance multižánrové skupiny third // space, v níž jsou na nehmotném plátně mlhy konfrontované prvky skutečného objektu s jeho „snovým alter egem“.

Podstatu kyber těžebního průmyslu a infiltraci skrytých mocenských struktur podrobněji rozebírá sympoziumALGORITMY MOCI, které proběhne 1. června. Mezi přednášející jsou pražský sochař, pedagog a publicista zaměřující se na umění ve veřejném prostoru Pavel Karous, český umělec zabývající se digitálními médií a online prostředím Tomáš Javůrek, fotografka, výzkumnice a kurátorka Barbora Trnková, výzkumník, lektor a kurátor se zaměřením na mediaci umění a digitální projekty Michal Kučerák a lotyšský výzkumník imerzivních médií Jānis Garančs. Součástí programu bude také performance kanadského umělce Johna G. Boehmeho, která připomene experiment amerického sociálního psychologa A. Bandury, který ukázal, jak důležitou roli ve výchově jedince hraje pozorování a napodobování vzorů. Následovat bude krátká prezentace nového spekulativního herního simulátoru od sociálně angažovaného umělce a artivisty Andrease Gajdošíka, který zviditelňujeskryté algoritmy sociálních sítí, a živá networkingová performance Jānise Garančse, kterákriticky reflektuje gamblifikační a gamifikační tendence v globálních ekonomických procesech, jež se zabývají stále více nehmotnými aktivy a jsou podle něj ztělesněním ducha doby a procesu transformace od společnosti tržní ekonomiky ke společnosti tržní hodnoty. Paralelně bude připraven výtvarný program pro děti a navštěvujícím rodičům nabídnuto hlídání.

Další programový blok, který proběhne 2. června formou celodenního snídaňového klubu, nese název RE-KONSTRUKCE KONTEXTU. Ohledává postavení jedince v globalizovaném světě a rozsah vlivu mocenských struktur na lidské životy skrze srovnání rozmanitých kulturních kontextů a práci s pamětí. Tyto přístupy uvidíme v performativní přednášce performera a cestovatele Antonína Brindy nebo v díle významného současného fotografa a videografa Soumyi S. Boseho z indické Kalkaty, jehož práce rekonstruuje archivní materiály a orální historii své země, včetně zkušenosti marginalizovaných skupin v Bengálsku po rozdělení. O paradoxně málo probádaných historických kontextech kolonizační praxe v Togu v 19. století vypráví pomocí současných VR technologií výzkumný projekt francouzského intermediálního umělce Arthura Poutignata.

Aktuální informace o současné situaci v Gaze přinese blok NENÁPADNÁ KATASTROFA, který 12. června zahájí debata s palestinským umělcem Fuadem Alymanim. Debatu spolupořádá Artwall Gallery k výstavě plakátů na nábřeží Kapitána Jaroše. Na nezbytnost zvědavosti v časech krize a na individuální odpovědnost upozorní objektová performance-instalace Tornado Watch od německé spisovatelky a performerky Kathariny Joy Book a maďarské vizuální umělkyně a performerky Eszter Koncz. Večer zakončí performativní prezentace projektu Imaginární ekologie interdisciplinárního kolektivu Artbiom. Ten se pokouší bez zbytečně paralyzující tíhy pesimismu vyrovnat se současnou ekologickou krizí a poskytnout produktivní náhledy na to, jak náš svět může fungovat jinak a lépe.

Dne 13. června se bude konat blokCANCEL CANCEL CULTURE, který odstartuje společný projekt Nongkran Panmongol, thajské postkonceptuální umělkyně, kurátorky a designérky působící ve Švédsku, Thajsku a Česku, a Alexandra Peroutky, českého multimediálního umělce a kurátora. Formou performativní přednášky a instalace se autoři zaměří na analýzu a kritiku umělecké a občanské angažovanosti v konkrétním geografickém prostoru/kulturním prostředí. Následovat bude přednáška umělkyně, kurátorky a zakladatelky interdisciplinárního prostoru Artivist Lab Tamary Moyzes, která se zaměří na zákon svobody uměleckého projevu a kulturní bojkot v praxi.

Zkapalněním našich těl v kybernetickém fluxu tekutých krystalů, dat a algoritmických operací se bude zabývat blok MUTUJÍCÍ TĚLA, který se uskuteční 14. června.

Přednáška teoretičky umění Denisy Michalinové se věnuje symbiotické rovině člověka a stroje v současné novomediální praxi. Otevřená debata Tomáše Samka a Davida Laufera Beyond Macho se vydá na cestu odmaskovávání maskulinit na sociálních sítích. Večer zakončí společná transmediální performance polského umělce, matematika a skladatele, který zkoumá průniky systémů, sítí a výpočetních, biologických a sociálních procesů Roberta B. Liska a jeho polského kolegy žijícího v exilu v USA Mirka Chudeho.

Mezi mimořádně palčivá témata festivalu patří zneužívání mocenských pozic v kulturních a vzdělávacích institucích. Možnosti systémových řešení ohledává debata o nastavení hranic ve vzdělávacím procesu organizovaná ve spolupráci se serverem A2larm, která proběhne v poslední den festivalu, 15. června v rámci bloku SEBE DEKOLONIZACE, jehož součástí je také promítání filmu Po prolomení ticha a komentář režiséra a autora iniciativy Mikoláše Arsenjeva. Na závěr nabídne všem zájemcům*kyním účast na rituální performance, která transformuje traumatické zážitky do self-empowermentu, transmediální performerka slovinského původu Jatun Risba.

Mezi další akce, které v rámci festivalu proběhnou, je také několik workshopů zaměřených na rozvoj kritického myšlení a práci s mediálními obsahy organizovaných pro studenty SŠ, večer slam poezie spojený s improvizovanou hudební fúzí nebo filmový klub. Podrobnější informace o jednotlivých projektech a kompletní program najdete na praguebiennale.cz.

Vstupné na všechny akce festivalu je dobrovolné.

Mimo hlavní program v prostorách Národního divadla v Praze se Re-connect Art ve spolupráci s partnerskými organizacemi rozroste i do dalších míst po Praze. Kromě již tradičně se na festivalu podílející (A)VOID Gallery, která letos v prostorách kobky na Rašínově nábřeží uvede výstavní projekt skupiny Artbiom, tento rok v rámci Re-connect Art představí ARTWALL Gallery výstavu palestinského umělce Fuada Alymaniho a divadlo DISK uvede inscenaci mladého slovinského režiséra Aljoši Lovrić Krapež s názvem IsJoy. V poslední den festivalu Re-connect Art na program bezprostředně naváže festival OPERA NOVA Národního divadla v Praze, který uvede komorní ambientní operu Jiřího Trtíka Kafkův dopis otci.

Prohlášení organizátora akce

Cílem Nadace Prague Biennale je podporovat uměleckou a autorskou tvorbu, která přispívá k obohacení a rozvoji kulturního dědictví společnosti, rozvíjí principy demokracie, humanity, etiky a svobody umělecké tvorby a pomáhá k vytváření povědomí demokratických hodnot. Mezi ně patří svoboda projevu, rovnost, rozmanitost, tolerance odlišnosti a rozdílů, vzájemný genderový a mezidruhový respekt a podpora inkluze.

Důsledkem aktuální ekonomické krize, politických otřesů a dlouhodobých procesů kulturní globalizace je dnes bohužel i razantně se polarizující společnost. V době kulturních bojkotů a lavin hate speech musíme se zvýšenou opatrností dbát na korektnost a vzájemný respekt všech zúčastněných a zajistit inkluzivní a bezpečné prostředí při realizaci našich programů.

Proto jsme se rozhodli přizvat k realizaci projektu Re-connect Art dva externí důvěrníky, kteří budou garantovat transparentnost a koherenci naši inkluzivní strategie a dohlížet na dodržování etických pravidel v rámci festivalových aktivit.

Účastnice*ci programů se tak budou moci těmto důvěrníkům, jimiž jsou Barbora Trnková a Michal Kučerák, svěřit se svými problémy týkajícími se inkluze, diskriminace nebo zneužití mocenské pozice v kulturních institucích, a to buď telefonicky, nebo emailem, pokud preferují komunikaci psanou formou.

Domníváme se, že tento krok přispěje k vytvoření různorodých komunit umělců, výzkumníků a diváků s cílem nastolit atmosféru bezpečí a přijetí, která podpoří vzájemné obohacování prostřednictvím výměny znalostí a zkušeností.

Rozhovor

27.5.2024 14:00

O festivalu si budeme povídat v pondělí 27.5. ve 14 hodin, do studia Radia 1 přijde Elis Unique, organizátorka a kurátorka.

reklama
reklama
reklama