Článek Rozhovor

FOTOGRAF FESTIVAL MÁ TÉMA POZEMŠŤANÉ*KY

11. ročník Fotograf Festivalu s tématem Pozemšťané*ky startuje 2. září. Představí se na 26 lokacích po celé Praze.

Všichni jsme pozemšťané a pozemšťanky, a jako takové by nás měly zajímat klimatické změny. Jedenáctý Fotograf Festival se zaměří na téma, které bylo vlivem pandemie koronaviru upozaděno a přitom již několik desítek let doslova žadoní o naši pozornost. Kurátor festivalu Lukáš Likavčan sleduje, jakým způsobem klimatické změny vnímají lidé mimo obor současné vědy. Během šesti týdnů festival nabídne 13 výstav a intervencí do veřejného prostoru, doprovodný program formou přednášek, projekcí či open call pro středoškoláky. Festival rovněž využije své dlouholeté mezinárodní kontakty a uspořádá tzv. Portfolio review, v rámci něhož budou vybraní čeští umělci prezentovat svoji tvorbu významným zahraničním tvůrcům a teoretikům.

Fotograf Festival od roku 2011 pořádá spolek Fotograf 07, který vydává stejnojmenný časopis a provozuje Fotograf Gallery v Jungmannově ulici v Praze. Událost se přitom nezaměřuje jen na fotografii, ale čerpá ze souvisejících žánrů umění, jako je video art, konceptuální umění, design, nová média či architektura.

Tématem 11. ročníku, který proběhne mezi 2. zářím a 17. říjnem,  jsou Pozemšťané*ky (angl. Earthlings). Festival se v něm soustředí na zdokumentování klimatické či společenské krize člověkem. „V současné době se setkáváme s tím, že o všech změnách a katastrofách, jež s klimatickou krizí souvisejí, slyšíme nejen v České republice mluvit vědce a vědkyně, úředníky a úřednice, politiky a političky nebo aktivisty a aktivistky. Všichni většinou pro popis probíhajících změn a blížících se katastrof využívají autoritu vědy a expertních obrazů. Obrazy vymykající se zavedeným normám vědecké estetiky a reprezentace tak ve veřejném prostoru nevidíme a slovníky těch, jichž se nakonec klimatická změna dotýká nejvíce, se používají jenom málokdy. Mým základním předpokladem – a svého druhu také nadějí – je to, že přítomnost planety jako aktivní síly produkující vlastní obrazy a kanály dává moc právě alternativním, mimo-vědeckým slovníkům a lidovým obrazům,“ vysvětluje kurátor Lukáš Likavčan.

Téma ekologie bude prorůstat do všech oblastí festivalu. Zahraniční umělci se vydají do Prahy ekologickou formou dopravy, merch bude tvořený kousky z druhé ruky a rovněž grafika festivalu odkazuje k ekologii a jejímu prapůvodu v domácím prostředí. Středobodem vizuálu jsou tzv. hladové kameny, kterými byly v minulosti podle informací Českého hydrometeorologického ústavu označovány výrazné balvany, či části skalního podloží, vystupující z koryt řek za velmi nízkých stavů.

Nedostatek vody, způsobený dlouhodobým suchem, znamenal většinou nízkou úrodu a následnou bídu a hlad. Naši předkové proto na tyto kameny zaznamenávali letopočty a značky minimální hladiny jako svědectví pro budoucí generace. První dochované kameny pocházejí z počátku 17. století. Jedná se tak o velmi rané dokumentace obyvatelstva ohledně sledování přírody. K současným dokumentacím se pak obrací právě téma 11. Fotograf Festivalu.

Cílem Fotograf Festivalu není moralizování, ani snaha nabídnout jednoznačné řešení klimatické krize, jde spíše o její reflexi formou umění. Roli vědy přitom organizátoři festivalu nijak nezpochybňují a ani ji nekritizují. Je jim spíše zásobárnou motivů a technik, jak lze ke krizi klimatu přistupovat:

 „Myslím si, že žijeme v bezprecedentní krizi a že nejvíc nám pomůže, když se trochu stáhneme z role věčných nabízečů řešení, a místo toho postojíme a rozhlédneme se kolem sebe, zda ta řešení nepřicházejí úplně odjinud – třeba ze zdrojů lidovosti a upřímnosti. V tomhle smyslu pak tento festival není ani tak intervencí, ale spíše pauzou, jež umožňuje vyniknout jiným intervencím. Umění totiž nic nevyřeší. Umění jenom pomalu promílá, promývá, precizuje a prosvětluje intuice, jež vycházejí z každodenního zážitku bezprostřední naléhavosti vnější skutečnosti a jež nenacházejí jiné metody svého dočasného zaobalení. Dějiny fotografie nám zde svítí na cestu,“ uzavírá Lukáš Likavčan.

6 týdnů umění po celé Praze

Domovskou „scénou“ Fotograf Festivalu bude Fotograf Gallery v Jungmannově ulici na Praze 1. Podstatou festivalu nicméně je, že expanduje do dalších míst po celé Praze. Umělecké instalace se tak objeví v Národním zemědělském muzeu na Praze 7, v Karlin Studios, galerii Světova1 a VI PER na Praze 8, Národní technické knihovně na Praze 6, Galerii AMU na Praze 1, galerii Etc. a Display na Praze 2 či v galerii Lítost na Praze 3.

„Program festivalu je celkově provázaný a jednotlivá témata nebo instalace a práce na sebe navazují a doplňují se. Osobně jsem ale zvědavá, na rozměrnou video instalaci umělkyně Tegy Brain, která bude součástí skupinové výstavy v Národním zemědělském muzeu. Také se těším na výstavu v Display, kde se představí Terike Haapoja a Laura Gustafsson. Ty nejen, že jsou zajímavé jako umělkyně, ale současně přinášejí velice podnětné myšlenky týkající se mezidruhového soužití. Rozhovor s nimi pak doplní festivalové číslo časopisu Fotograf. Pro příznivce fotografie bude zajímavá skupinová výstava ve Fotograf Gallery, tam se zaměřujeme na prozkoumání ledu jako záznamového média a současně se v díle Roberta Zhao Renhui seznámíme se způsoby velice elegantní digitální manipulace, která může poznamenat i vědeckou fotografii,“ zve na Fotograf Festival jeho ředitelka Tereza Rudolf.

V rámci Fotograf Festivalu je na programu 12 výstav a další doprovodné akce jako jsou přednášky, workshopy, performance, křest časopisu Fotograf s tématem Fotograf Festivalu apod. V rámci Fotograf Festivalu proběhne také výzva směřovaná středoškolským studentům, případně žákům vyšších tříd základních škol. Pro vybrané kolektivy festival uspořádá workshop, v němž se zaměří na projevy klimatických změn a jejich dopady na krajinu i na nás samotné.

Na mezinárodní spolupráci pak festival naváže v tzv. Portfolio review, kdy sestaví porotu z významných místních i zahraničních osobností, před níž budou moci čeští umělci představovat svá díla a získat tak cenný kontakt a feedback ze zahraničí na svoji tvorbu.

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a Městské části Praha 1 a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 330 000,-, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

Program festivalu je průběžně aktualizován na webové stránce fotografestival.cz/2021.

FOTOGRAF 07 z.s.

Cílem spolku Fotograf je propagace a podpora fotografie v rámci výtvarného umění, její širší začlenění do kontextu současného umění a do povědomí široké veřejnosti nejen u nás, ale také výrazně na mezinárodní scéně. Spolek vydává časopis, provozuje galerii a pořádá festival. Časopis Fotograf vychází od loňského roku třikrát ročně jako souhrnné tematicky koncipované periodikum o 80 stranách. Existuje v české i anglické mutaci již od roku 2002. V roce 2020 prošel redesignem. Na činnost časopisu navázala Fotograf Gallery v roce 2009 a o dva roky později vznikl Fotograf Festival.

Rozhovor

31.8.2021 14:00

O Fotograf festivalu si budeme povídat v úterý 31. srpna ve 14 hodin. Naším hostem bude kurátor letošního ročníku Lukáš Likavčan.

reklama
reklama
reklama