Článek Rozhovor Soutěž

GHMP ART BOOK FAIR V TROJSKÉM ZÁMKU

Hlavní téma: Ekologie a udržitelnost v knižním průmyslu

16.–17. 9. 2023
Galerie hlavního města Prahy

Zámek Troja

U Trojského zámku 1/4, Praha 7

Víte, kolik stromů je třeba pokácet pro výrobu jedné knížky? A je digitální kniha ekologičtější než tištěná kopie? Třetí ročník veletrhu uměleckých knih GHMP Art Book Fair, který bude probíhat na Zámku Troja 16. a 17. září, přináší téma ekologie a udržitelnosti v knižním průmyslu. K dramaturgii doprovodného programu GHMP přizvala majitelku nakladatelství wo-men, Barboru Baronovou, která se tématem dlouhodobě zabývá. 

V rámci doprovodného programu GHMP Art Book Fair se představí široké spektrum hostek a hostů, kteří se věnují nejenom praktickým ekologickým aspektům vydávání knih, ale také udržitelnosti nakladatelské praxe, kulturní politice, knihovnám nebo životnosti knih. Společně s Barborou Baronovou jsme pozvali místní i zahraniční odborníky, kteří téma rozšíří o globální perspektivu.

Hlavními zahraničními vystupujícími budou knižní teoretička Laia Figueras Tortras ze španělského institutu ekologického vydávání knih (Institut de l’Ecoedició) a francouzská nakladatelka, knižní aktivistka a specialistka na ekologické vydávání knih Corinne Fleury původem z ostrova Mauricius. Laia Figueras Tortras ve své přednášce představí model ekologické kalkulačky a zasadí jej do kontextu současného světa i České republiky. Corinne Fleury se bude zabývat srovnáním ekologického vydávání knih na globálním jihu a severu, kolaborativními projekty nezávislých nakladatelství i futuristickými eko-tendencemi v knižní branži.

Téma ekologického vydávání knih pojmou ze dvou různých úhlů pohledu také dvě české nakladatelky a knižní teoretičky – Radka Hájková z Walden Pressu popíše vysoce ekologickou praxi svého nakladatelství a Barbora Baronová představí různé teoretické principy, inspirace i praxe, které využívá ve svém nakladatelství.

Na programu GHMP Art Book Fair jsou také dvě diskuse. První z nich se zaměří na možnosti maximálně ekologického vydávání knih v Česku. Vedle španělské knižní teoretičky Laie Figueras Tortras a české nakladatelky Radky Hájkové z Walden Pressu se jí zúčastní také Jana Rakúsová reprezentující švédské ekologické papíry Munken a Robert Helbich z tiskárny Helbich. Diskuse moderovaná kulturní publicistkou Klárou Fleyberkovou zmapuje, jak dalece jsme v Česku technologicky, strategicky, ekologicky a mentálně připraveni produkovat knihy s minimální ekologickou stopou.

Druhá diskuse bude rozvíjet odpověď na otázku, jak zohlednit téma ekologie v grantové politice v rámci vydávání knih ve prospěch všech článků knižního ekosystému. Hostkami moderátora Jakuba Pavlovského budou spolu s Corinne Fleury česká nakladatelka a knižní eko-aktivistka Karolína Voňková z nakladatelství Lipnik a spolku Knihex, Monika Horáková, zástupkyně vedoucí Knihovny Pedagogické fakulty UK, a zástupce Ministerstva kultury.

Doprovodný program GHMP Art Book Fair již tradičně doplní workshopy pro děti i dospělé, představení nejnovějších publikací, hudební produkce a komentované prohlídky Zámku Troja.

Vstupné: zdarma

Další informace: www.ghmp.cz, www.ghmp.cz/doprovodne-programy/ghmp-art-book-fair-2023/

www.facebook.com/ghmp.cz
www.instagram.com/ghmp_artbookfair/

Program:
SOBOTA 16. 9.

10.30–12.00

Barbora Baronová: Udržitelnost, ekologie, etika

Úvodní přednáška Art Book Fair se věnuje otázkám udržitelného fungování nakladatelství v současném světě etickou a zároveň ekologickou cestou – zahrne různé intelektuální koncepty, praxe i otázky, které si jako nakladatelky/nakladatelé
i čtenářky/čtenáři musíme začít klást.

13.00–14.30

Laia Figueras Tortras: Ekologická kalkulačka

Španělská teoretička a ředitelka institutu ekologického vydávání knih Laia Figueras Tortras představí chytrou eko-kalkulačku počítající uhlíkovou stopu při výrobě knih. Ve svém referátu zohlední – v rámci počítaných modelů – nejenom španělské, ale
i české kontexty knižní produkce.

14.45–16.15

Radka Hájková: Praktický návod na eko-knihu

Eko-vizionářka Radka Hájková, spoluzakladatelka ekologického nakladatelství Walden Press a e-knihkupectví BioBooks.cz se zaměřuje na ekologické aspekty vydávání, distribuování a prodeje knih v Česku – v rámci své prezentace představí jednotlivé kroky, přístupy a strategie, které s Jiřím Hlinkou aplikují v jejich nakladatelství při knižní produkci.

16.30–18.00

Diskuse: Jaké jsou dnes v Česku možnosti vydávat knihy ekologicky?

Hostkami a hosty pozvanými do sobotní diskuse o tom, jak moc či málo se můžou současná česká nakladatelství chovat ekologicky, jsou španělská teoretička ekologického vydávání knih Laia Figueras Tortras, česká nakladatelka Radka Hájková, Jana Rakúsová zastupující ekologické papíry Munken a majitel brněnské tiskárny Robert Helbich. Diskutovat budou o dostupnosti ekologických materiálů, ekologických postupech i praxi doma versus v zahraničí. Debatu moderuje novinářka Klára Fleyberková.

NEDĚLE 17.9.

10.30–12.00

Corinne Fleury: Kniha jako ekosystém

Nakladatelka Corinne Fleury, původem z ostrova Mauricius, ale nyní působící ve Francii, se ve své přednášce zabývá tématem bibliodiverzity, srovnáváním ekologického vydávání knih na globálním jihu versus severu, kolaborativními projekty nezávislých nakladatelství i futuristickými eko-tendencemi v knižní branži.

13.00–14.30

Diskuse: Jak zohlednit téma ekologie v grantové politice v rámci vydávání knih ve prospěch všech?

Nedělní diskuse, moderovaná knižním aktivistou a žurnalistou Jakubem Pavlovským, otevře téma grantové politiky v Česku s přihlédnutím k tématu ekologie, a to napříč všemi stádii života knihy. Debaty se zúčastní francouzská nakladatelka Corinne Fleury, nakladatelka Karolína Voňková, Monika Horáková, zástupkyně vedoucí Knihovny Pedagogické fakulty UK, a zástupce Ministerstva kultury.

Rozhovor

13.9.2023 14:00

O GHMP Art Book Fair si budeme povídat 13.9. ve 14h hodin, do studia Radia 1 dorazí Anna Kulíčková a Michaela Vrchotová, organizátorky akce z GHMP.

Soutěž

Ve středu 13.9. můžete soutěžit o roční kartu GHMP MEMBER.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama