Článek

INSPIRAČNÍ FÓRUM SMOČR 2022

Sdílíme a diskutujeme se starostkami a starosty na téma památek, vody a drahých energií a o tom, co obnáší práce pro občany

Město je děj, který nemá konce a je potřeba ho neustále s jeho obyvateli žít, diskutovat, vysvětlovat a tvořit,” konstatuje Klára Čápová, starostka Hostivic. Jak se budí muzeum v Liberci? “S modernizací expozic v našem nově rekonstruovaném muzeu souvisí i proměna návštěvnického personálu, zavedení dobrovolného vstupného nebo výzvy pro současné umělce a designéry, aby vybavili muzeum novou sochařskou výzdobou, suvenýry nebo třeba nejdelším skleněným žebříkem na světě,” zazní od Jiřího Křížka, historika a ředitele Severočeského muzea v Liberci.

Celkem 20  řečníků z celé České republiky v rámci Inspiračního fóra 2022 bude sdílet a diskutovat nejen o problematice nakládání s historickými a památkovými budovami, ale i o tom, jak strategicky plánovat a realizovat projekty o vodě v obci a přilehlé krajině a o energetické soběstačnosti. V programu se budeme věnovat i náročnosti práce starostů a riziku vyhoření s Radkinem Honzákem.

Inspirační fórum otevře Dana Drábová, odbornice na jadernou energetiku a místostarostka obce Pyšely, která pohovoří na téma moderních technologií, jež mohou pomoci snižovat naši závislost na fosilních palivech v centralizované i decentralizované komunitní energetice. O tom, jestli je turistický ruch pro obec starostí nebo příležitostí promluví Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism. Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR nám představí svůj pohled na náročnou práci starostů a starostek: “Je důležité si uvědomit, že starostové a starostky kromě běžné agendy musí občas ze dne na den řešit problémy, které sebou přinášejí pandemie, přírodní katastrofy nebo energetická krize.” A o tom, zda mají mladí místo v komunální politice a  jaké to je být starostou obce, která má méně jak 200 obyvatel, promluví Matěj Hlavatý, starosta obce Tetín.

PROGRAM

Přenos konference bude probíhat online na webu akce www.inspiracniforum.smocr.cz a www.smocr.cz

2. ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí se koná 1. 12. 2022 od 9:00 do 17:00 hodin v kině Přítomnost (Siwiecova 1, Praha 3).

Akce je přístupná veřejnosti. Pro osobní účast na akci se registrujteZDE

Příběhy z měst a obcí:

Mgr. Jiří Křížek / ředitel Severočeského muzea v Liberci

“Po 3 letech rekonstrukce jsme v roce 2021 otevřeli budovu Severočeského muzea v Liberci. Monumentální, památkově chráněný a spoustu překvapení ukrývající dům naposledy prošel obnovou před 40 lety, takže renovace byla více než nutná, “ říká ředitel muzea, Mgr. Jiří Křížek. S modernizací expozic souvisela také proměna návštěvnického personálu, zavedení dobrovolného vstupného nebo výzvy pro současné umělce a designéry, aby vybavili muzeum novou sochařskou výzdobou, suvenýry nebo třeba nejdelším skleněným žebříkem na světě.

Ing. Arch. Klára Čápová / starostka Hostivice

“Město je děj, který nemá konce a je potřeba ho neustále s jeho obyvateli žít, diskutovat, vysvětlovat a tvořit.” O tom je přesvědčená Klára Čápová, starostka Hostivice. Jak mluvit jazykem srozumitelným pro všechny, když jsem žena, starostka, architektka a ještě ke všemu naplavenina? Je nutné hledat správnou cestu komunikace s veřejností, aby se zajímala o věci i za plotem svého pozemku a podílela se na zadáních projektů. Přitom je třeba neustále informovat o celém procesu i o úskalích, ne jen o výsledcích. To vše je složitá a zdlouhavá cesta k lidem, ale zároveň polidštění každodenní práce starostky.

Ing. Arch. Jaroslav Holler / Architekt, vedoucí Úseku veřejného prostoru a ateliéru krajiny a životního prostředí na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Příspěvek Jaroslava Hollera bude nejen o dlouhé cestě samosprávy od koncepcí k jejich každodennímu naplňování ve složitém organismu velkého města – od pečlivého projednání samotné koncepce, vyplývajících opatření, nutných organizačních změn, nezbytné koordinace s ostatními koncepcemi, generely, či územními podklady, až po nevděčné připomínkování a vracení projektů. Tento příběh je také o velkém snažení o malé samozřejmosti, jakým je každodenní debata v rámci provozu velkého města, o rolích, kompetencích a projektovém vedení o léčení chorob resortismu, alibismu a přenesené působnosti. Pouze díky takovému snažení se jen čas od času podaří zázrak, tedy taková „samozřejmost“ jakou je výsadba aleje v ulici, povrchové odvodnění nebo zbudování přechodu pro chodce. 

Organizátorem akce je Svaz měst a obcí ČR.

reklama
reklama
reklama