Článek

JAN ZRZAVÝ V 8SMIČCE HUMPOLEC

Kdybych já byl krásný jako Dionysos: Setkání s Janem Zrzavým

15. 6. – 29. 9. 2024

Zóna pro umění 8smička

Humpolec

Letní výstava v humpolecké 8smičce představuje dílo národního klasika – malíře Jana Zrzavého, který svým výtvarným jazykem pomáhal pojmenovávat, ať už intuitivně či vědomě, identitu české kultury. Ve výstavě se setkává s osmnácti motivicky či duchovně spřízněnými tvůrci, se kterými vede pomyslný dialog napříč časem. Což jen dokazuje velkou aktuálnost Zrzavého tvorby i do dnešních dní.

Výstava se pokouší představit Jana Zrzavého nikoliv v monumentálním oblouku jeho rozsáhlého a vrstevnatého díla, nýbrž v zachycení jedinečné, osobní cesty – v intimních skicách, v mistrovských kresbách, ikonických i téměř nevystavovaných obrazech. Kurátoři přitom sledují malířův zápas s vlastní tělesností, pocitem vyděděnosti, tragiky a smutku, přes hledání domova (Vysočiny v Bretani a Bretaně ve Vysočině) až po pozdní, zjemnělou melancholii, spirituální prosvětlenost a údivné dotýkání se tajemství života a světa.

Jak říkají kurátoři Miloš Doležal a Martin Herold „I proto jsme na Vysočinu, do výstavy, pozvali plejádu umělců, kteří s Janem Zrzavým vedli či vedou skutečný či pomyslný rozhovor, autory z Čech, Maďarska, Francie a Itálie. Zveme nejen ty, kteří tvořili se Zrzavým spřízněné dobové kruhy, ale i současné tvůrce, kteří jsou Zrzavého tvorbou ovlivněni, pracují na podobných tématech a kladou si podobně palčivé otázky. Vybírali jsme ze široké škály umělců – Zrzavého fluidum působí do dnešních dnů silně a inspirativně.“

Vystavující umělci:

Jan Zrzavý & Jiří Bašta, Dominik Běhal, Václav Boštík, Josef Čapek, Dominika Dobiášová, Mary Durasová, Igor Hosnedl, Giorgio de Chirico, Libuše Jarcovjáková, Jiří John, Zsófia Keresztes, Šárka Koudelová, Bohumil Kubišta, Jan Merta, Ivan Meštrović, Otakar Mrkvička, Odilon Redon, Miroslava Večeřová

Kurátoři: Miloš Doležal a Martin Herold

Více na https://8smicka.com/vystavy/

reklama
reklama
reklama