Článek

KRUH POKRAČUJE V CYKLU DIALOGY

Trvanlivost. Funguje (a jak)?

Spolek KRUH pokračuje v úspěšném přednáškovém cyklu s názvem Dialogy, který představuje světové architekty*ky a jejich hosty v netradičním formátu společného rozhovoru nad zvolenou problematikou. Na březnové přednášce vystoupí bývalá vládní architektka Nizozemska Liesbeth van der Pol spolu s architektkou Viktórií Mravčákovou ze slovenské organizace Spolka. Diskutovat budou o směřování současné architektury k udržitelnosti. Přednáška s názvem Trvanlivost. Funguje (a jak)? se uskuteční ve čtvrtek 3. března v pražském kině Přítomnost.

Nizozemská architektka Liesbeth van der Pol vystoupila v Praze poprvé již v roce 2016 v rámci cyklu přednášek Architektky. Architektura by podle ní měla mluvit sama za sebe, a působit jako výrazná osobnost – vitální, fascinující a zanechávající v nás dojmy. Taková architektura vytváří prostředí, které podporuje komunikaci, spokojenost a motivuje uživatele k dosahování lepších výsledků. V nadcházející přednášce se bude věnovat otázce udržitelnosti současné architektury, která by měla vznikat nejen zeleně, ale především smysluplně, s opětovným využitím již existujícího, s charakterem, elegancí a lidskostí.

Do dialogu si pozvala kolektiv architektek a socioložek s názvem Spolka. Cílem této organizace je tvořit udržitelná města pro všechny. Pracují s osvětou o městě formou diskuse, vlastního výzkumu, uměleckých a architektonických intervencích a také vzděláváním stakeholderů – organizací, úředníků či běžných obyvatel nebo městských nadšenců. V rámci prezentace se společně zaměří na současnou architekturu a zda vede či nevede k udržitelnému prostředí. Jaké jsou možnosti ovlivnit směřování vývoje měst a architektury z tak odlišných postů?

Při své první návštěvě oslovila Liesbeth van der Pol pražské publikum autorskou přednáškou přímo na míru tématu architektek, kterému jsme se v té době věnovali. Kromě postavení žen v oboru představila několik jeho významných, ovšem přehlíženým představitelek. Bude zajímavé sledovat dialog této osobnosti, která zastávala nejvyšší možný post v oboru – vládní architektky Nizozemska, spolu s nevládní organizací Spolka ze Slovenska.“říká k tématu přednášky zakladatelka spolku Kruh a dramaturgyně přednášek Marcela Steinbachová.

Liesbeth van der Pol vystudovala architekturu na Technické univerzitě v Delft. V roce 1995 založila společně s Hermanem Zeinstrem ateliér Dok Architecten. Mezi výrazné realizace patří WKK elektrárna v Utrechtu či Muzeum námořnictví v Amsterdamu. V letech 2008–2011 působila jako státní architektka na Ministerstvu pro bytovou výstavbu a územní plánování. V Nizozemsku je tento post brán velmi vážně a předpokládá se, že architekt bude nejen konzultovat politiku architektury a sociálního bydlení, ale bude nezávisle podporovat kvalitní architekturu. Liesbeth van der Pol mimo jiné vytváří kolorované kresby staveb, kterými určuje charakter a expresi. Tyto kresby pak zároveň slouží jako podpis každého projektu. 

Viktória Mravčáková se zaměřuje na veřejná prostranství, politiku územního plánování a specifické prostorové jevy (postsocialistických) měst. Studovala architekturu v Košicích, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, a také environmentální studia na Kyoto University of Arts and Design. Je aktivní členkou Spolky. V minulosti pracovala například v Kanceláři veřejného prostoru v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde se věnovala tématům jako je umění ve veřejném prostoru a veřejné prostory sídlišť.

Dialog Liesbeth van der Pol a Viktórie Mravčákové z organizace Spolka se uskuteční ve čtvrtek 3. března od 19h30 v kině Přítomnost. Vstupné na akci lze zakoupit na webových stránkách kina Přítomnost. Součást večera bude také prodej nového sborníku Texty o architektuře 19, který je věnován vlámské progresivní architektuře.

Facebooková událost ZDE
Více informací na
www.kruh.info

reklama
reklama
reklama