Článek Rozhovor Soutěž

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA V NÁRODNÍ GALERII PRAHA

Mezinárodní výstava „Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji“

Mezinárodní skupinovou výstavu „Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji“ připravila NGP ve spolupráci s Kunsthalle Vídeň a Muzeem současného umění Skopje (MoCA). Právě ze sbírky ve Skopji a z historického a politického kontextu jejího vzniku projekt vychází. 

Po ničivém zemětřesení, které zasáhlo město Skopje v létě 1963, se jako projev mezinárodní solidarity vzedmula vlna pomoci s obnovou zničeného města. V rámci ní bylo rozhodnuto o zřízení nového muzea současného umění, do něhož darovali svá díla umělci, umělkyně a instituce z celého světa. Jedinečnost této sbírky spočívá mimo jiné v tom, že obsahuje díla pozdního modernismu nejen umělců a umělkyň ze Západu a současně z někdejšího východního bloku (včetně Československa), ale i tvůrců a tvůrkyň ze zemí globálního Jihu. Sbírku MoCA Skopje na nově otevřené výstavě zastupují díla autorů a autorek, jako jsou Pablo Picasso, Bridget Riley, Jesús Rafael Soto, Anna-Eva Bergman, Alexander Calder, David Hockney nebo Niki de Saint Phalle. Z tuzemských umělců a umělkyň, kteří v 60. letech darovali tomuto muzeu svá díla, se na výstavě objeví například Míla Doleželová, Jan Zrzavý nebo Mikuláš Medek. K práci se sbírkou a její historií byli přizváni současní umělci a umělkyně: Jesper Alvaer & Isabela Grosseová, Brook Andrew, Yane Calovski & Hristina Ivanovska, Siniša Illič, Iman Issa, Gülsün Karamustafa, Elfie Semotan, a také spisovatelka Barbi Marković. K výstavě vychází katalog s řadou esejů. 

„Sbírka v MoCA Skopje rezonuje s dnešní dobou právě tématem solidarity, kterou je podle nás potřeba vzkřísit. Jedinečnost výstavy vidím také v tom, že přináší nový pohled na dějiny poválečného moderního umění. Výstava představí jak díla významných západních umělců a umělkyň, která u nás běžně neuvidíme, jako jsou David Hockney nebo Niki de Saint Phalle, tak nás seznámí s nezápadnímiautory a autorkami jako Maria Bonomi nebo Wifredo Lam. A to paralelně s díly československých umělců, o které je mimo jiné pražská výstava proti té vídeňské rozšířena,“ říká její spolukurátor Rado Ištok. 

Výstava nabízí návštěvníkům dva pohledy 

Projekt, který byl v loňském roce připraven a uveden v Kunsthalle Vídeň, prezentuje Národní galerie Praha v nové verzi. Tu rozšířily jak výše zmíněné dary československých i zahraničních umělců, tak díla klasické moderny od samotné NGP. Ta v roce 1971 pod vedením tehdejšího ředitele Jiřího Kotalíka darovala MoCA Skopje soubor dvanácti děl, včetně pláten Emila Filly, Jindřicha Štyrského, Františka Muziky a dalších umělců. 

Výstava „Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji“, která bude ve Veletržním paláci otevřená od 22. 3. do 29. 9. 2024, nabízí návštěvníkům dva pohledy. První je chronologický a věnuje se historii sbírky MoCA Skopje, jejímu založení a rozšiřování paralelně s obnovou zničeného města. Druhý je pohled současných umělců, kteří byli ke spoluvytváření výstavy přizváni jak kurátorským kolektivem WHW, který připravoval výstavu ve Vídni, tak kurátorem pražské výstavy Rado Ištokem. Čtyři současní umělci a umělkyně a dvě umělecká dua ⁠– ⁠Jesper Alvaer & Isabela Grosseová (Praha a Kvænangen), Brook Andrew (Medellín a Melbourne), Yane Calovski & Hristina Ivanoska (Skopje a Berlín), Siniša Illić (Bělehrad), Iman Issa (Vídeň a Berlín) a Gülsün Karamustafa (Istanbul a Berlín) ⁠–⁠ byli osloveni, aby vybrali díla ze sbírky MoCA Skopje rezonující s jejich vlastní tvorbou. Vznikly tak osobité sondy do sbírky pohledem dnešních umělců. Umělecké duo Jesper Alvaer & Isabela Grosseová například vytvořilo k vybraným dílům, mezi která mimo jiné patří obraz Chlapec (1960) od Míly Doleželové, osobité audioprůvodce. Divákovi tak pomohou se k daným dílům emočně přiblížit. „Návštěvník, který bude výstavou procházet, se tedy může orientovat chronologickým pohledem historie‘, ale může se také nechat překvapit velmi subjektivními pohledy současných umělců,“ dodává Ištok. Kromě uměleckých vstupů souvisejících se sbírkou byla k projektu přizvána fotografka Elfie Semotan (Vídeň), aby zdokumentovala městskou scenérii Skopje a muzea prostřednictvím svého jedinečného způsobu fotografického vyprávění. Spisovatelku Barbi Marković (Vídeň) kurátorský tým požádal o sepsání fiktivního cestovního deníku, který návštěvníky uvádí do souvislostí složité a vrstvené historie tohoto mimořádného města a jeho umělecké sbírky. 

Národní galerie Praha také oslovila studenty a studentky ateliéru sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze, který vedou hostující pedagožky Maruša Sagadin a Erika Velická, aby se vyjádřili k tématům, kterými se výstava zabývá. Zareagovalo šest umělců a umělkyň z tohoto ateliéru, kteří vytvořili díla, v nichž se historické události ze Skopje prolínají s přírodními a válečnými katastrofami současnosti a s jejich zprostředkováním, které může být zkresleno masmédii. Díla jsou vystavena v rámci interaktivního prostoru „Studio ve výstavě“ ve Veletržním paláci. 

Na výstavě „Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji“ spolupracuje NGP nejen s již zmíněnými Kunsthalle Vídeň a MoCA Skopje, ale také s Památníkem Lidice. „Dvě unikátní výtvarné sbírky solidarity, ta ze Skopje i ta z Lidic, se tu poprvé v historii propojí. Obě sbírky obsahují díla mezinárodního významu a jejich dialog umocňuje potřebu mezinárodní solidarity,“ říká ke spolupráci Alicja Knast, generální ředitelka Národní galerie Praha. Výstava v Lidické galerii, která na přehlídku ve Veletržním paláci navazuje, bude zahájena hned následující den po pražské vernisáži. Setkávají se v ní grafická díla, která ukazují sílu umění překonávat rozdělení a podporovat obnovu měst a životů po traumatických událostech. 

Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji 

No Feeling Is Final. The Skopje Solidarity Collection 

Místo konání: Veletržní palác, 1.p. Východní křídlo 

Termín: 22/3 – 29/9 2024 

Kurátoři: What, How & for Whom / WHW (Ivet Ćurlin, Nataša Ilić a Sabina Sabolović) a Rado Ištok 

Ve spolupráci s Kunsthalle Wien a MoCA Skopje. 

_______________________________________________________________________ 

Otevírací doba Úterý–neděle 10–18 h Každá první středa v měsíci 10–20 h 

www.ngprague.cz 

Rozhovor

23.4.2024 14:00

Naším hostem bude Rado Ištok – kurátor výstavy.

Soutěž

Ve čtvrtek 4.4. můžete soutěžit o dva vstupy na výstavu.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

 

Herní řád →
reklama
reklama
reklama