Článek Rozhovor Soutěž

MEZIPAMĚŤ V GALERII RUDOLFINUM ZKOUMÁ TRADIČNÍ A NOVÁ MÉDIA

26. 8. – 31.10.2021

Galerie Rudolfinum

Kurátor výstavy: Petr Vaňous

Vystavující umělci: Daniel Hanzlík (CZ), Eberhard Havekost (DE), Adéla Matasová (CZ), Pavel Mrkus (CZ), Frank Nitsche (DE)

Nová výstava v Galerii Rudolfinum s názvem Mezipaměť představuje česko-německý projekt postavený na vzájemné prostupnosti tradičních a nových médií. Kurátor výstavy, historik umění Petr Vaňous, vybral díla pěti umělců. Tradiční média zastupuje tvorba dvou německých malířů –  Franka Nitscheho a před dvěma roky zesnulého Eberharda Havekosta. Trojice českých umělců Daniel Hanzlík, Adéla Matasová a Pavel Mrkus se prezentuje zejména svými projekcemi a audiovizuálními instalacemi. Výstava Mezipaměť se v Galerii Rudolfinum koná do 31. října 2021. Vstup na ni je volný díky nadačnímu fondu Abakus.

„Tím, že tradiční a nová média sdílejí určité společenské podmínky a myšlenkové principy, generují zároveň příbuznou auru výpovědi a výrazově se přibližují,“ vysvětluje kurátor výstavy Petr Vaňous. „Zpravidla se jedná o analogický pohyb forem – statických či dynamických, které na jednu stranu modelově referují o ,stavu věcí‘ prostřednictvím digitálních nástrojů,   příkladem může být tvorba Pavla Mrkuse, a na straně druhé vrací tradičním výrazovým prostředkům, jakým je např. obraz, nové impulzy a odlišné způsoby ,formátování‘, což nacházíme kupříkladu u Daniela Hanzlíka. Lidský zkušenostní potenciál se rozšiřuje o nové, čistě vizuální strategie, o čemž svědčí tvorba Eberharda Havekosta a Franka Nitscheho, nebo o emocionálně silné audiovizuální a fotografické explikace u díla Adély Matasové.“

Každé z vybraných děl něčím buď znovu nastoluje pokus o ověřitelnost fyzicky existujícího světa, čímž zároveň prověřuje hranice lidského vnímání, nebo naopak reflektuje mizení fyzické přítomnosti (reprezentace) v umění, byť zástupné či symbolické, tak, jak tuto „přítomnost“ známe z uměleckých projevů minulosti.

Z hlediska výstavní koncepce je nejsložitěji komponovaným celkem dílo Pavla Mrkuse. Monumentální videoinstalace nazvaná Observatory 01 je sestavena ze tří synchronizovaných projekcí. Ty jsou vytvořeny technikou počítačového modelování a animací. Zpracovávají pohledové sekvence na planety Merkur, Venuši a Mars.

Název projektu Mezipaměť, přejatý ze světa informatiky, reflektuje širší rozhraní procesu, který se odehrává v rámci vizuální kultury a přetváří zažité představy o povaze a zákonitostech času a prostoru ve vazbě na lidské úsilí a paměť. Evokuje představu latentně uchovávaných dat, k nimž se civilizace vrací v době osudových krizí a tápání. Zároveň odkazuje na zpochybněnou platnost vývojového modelu civilizace, která čím dál tím více podléhá sebevražedné akceleraci.

Mezipaměť vyrovnává otřesy, aby zabezpečila fungování lidského vědomí, ale také zahlazuje stopy po tom, co šok vyvolalo. Je to průběžný, řetězící se stav dialektického kontrapunktu, z kterého lidské bytosti nelze vystoupit. Proto ho musí neustále reflektovat.

K výstavě Mezipaměť vydává Galerie Rudolfinum také katalog s textem kurátora Petra Vaňouse, profily jednotlivých umělců, fotografiemi jejich děl a instalačními fotografiemi z výstavy. Publikaci graficky připravili Petr Bosák a Robert Jansa (20YY Designers), stejně jako i grafickou podobu výstavy.  

Více o výstavě Mezipaměť naleznete zde: https://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/mezipamet/

Vstup na výstavu je volný.

Rozhovor

17.9.2021 14:00

Na rozhovor dorazí kurátor Petr Vaňous – v pátek 17. 9. ve 14 h.

Soutěž

V pondělí 11.10. můžete soutěžit o balíček Galerie Rudolfinum – tašku, zápisník a katalog k výstavě Mezipaměť.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama