Článek

MUZEUM LITERATURY SE OTEVŘE V NOVÝCH PROSTORÁCH

Památník národního písemnictví po téměř sedmdesáti letech opouští své tradiční prostory ve Strahovském kláštere a stěhuje se do nového sídla v Praze-Bubenči. Jako Muzeum literatury otevírá své sbírky veřejnosti a část z nich představuje ve stálé expozici Rozečtený svět. Kromě výstavních prostor návštěvníci v muzeu najdou také studovny, badatelská pracoviště, dílnu pro děti a sál pro doprovodné programy. Bývalou Petschkovu vilu navíc obklopuje rozlehlá zahrada.

Rukopisy, archiválie, výtvarná díla i knihy doplněné o díla současných audiovizuálních umělců – nová stálá expozice Muzea literatury umístěná v deseti sálech reprezentuje českou literaturu od národního obrození až do roku 1989. V jednotlivých částech expozice se střídají šířeji pojatá témata s monograficky zaměřenými pohledy na tvorbu jednoho autora či na konkrétní literární dílo, jako v případě výtvarníka, grafika a spisovatele Josefa Váchala, pozapomenuté autorky Milady Součkové, básníka Otokara Březiny či kanonického Máje Karla Hynka Máchy. Šířeji uchopené expozice nabízejí kurátorský pohled na tradiční literární témata, a reflektují tak národní obrození, české literární „nebe“, dekadenci a modernismus, literární kritiku či samizdat.

Vystavené archivní materiály a vzácné rukopisy se budou v průběhu trvání expozice nahrazovat dalšími exponáty z fondů Památníku tak, aby vynikl princip proměnlivosti literatury a jejího vnímání v různých kontextech. Jako průvodce expozicí slouží digitální katalog s rozšiřujícími informacemi a průvodcem pro děti, katalog rovněž upozorňuje na nejzajímavější exponáty. Autorkou konceptu stálé expozice Muzea literatury je Alena Petruželková a kurátorsky se na ní podílelo devět autorů.

Součástí nově otevřeného muzea je také Malá galerie určená ke krátkodobým výstavním projektům. První z nich je výstava Nejkrásnější české knihy roku 2021, která bude otevřená do března příštího roku. 

V zahajovacím týdnu od 19. do 23. října je vstup do Muzea literatury včetně doprovodného programu volný. V rámci doprovodných programů proběhne několik komentovaných prohlídek stálou expozicí pro děti i dospělé a tvořivé dílny s ilustrátory. V pátek večer rozezní muzeum poetický koncert Petra Borkovce & Tarnovského, v sobotu odpoledne se koná performance Pět knih Venduly Tomšů a Iana Mikysky.

Více informací na webové stránce muzeumliteratury.cz.

Muzeum literatury
Pelléova 44/22, 160 00 Praha 6
Otevírací doba / út–ne, 10–18 hodin
muzeumliteratury.cz

Doprovodné programy

19.–23. října 2022 10–18
Otevřené muzeum & vstup volný

______________

pátek 21. 10. 2022
16.00 Komentovaná prohlídka pro děti
17.00 Komentovaná prohlídka pro dospělé
18.30 Petr Borkovec & Tarnovski: Prozaické texty a zvuky

sobota 22. 10. 2022
10.30 Tvořivá dílna pro děti s Terezou Šiklovou – Obr, Nejkrásnější české knihy roku 2021 (rezervace na mail@muzeumliteratury.cz)
13.30, 14.30 a 15.30 Vendula Tomšů, Ian Mikyska: Pět knih
(rezervace na mail@muzeumliteratury.cz)
16.00 Komentovaná prohlídka pro děti
17.00 Komentovaná prohlídka pro dospělé

neděle 23. 10. 2022
10.30 Tvořivá dílna pro děti – Nad večerní černí, Nejkrásnější české knihy roku 2020 (rezervace na mail@muzeumliteratury.cz)

Rozečtený svět
stálá expozice Muzea literatury

Nová stálá expozice Rozečtený svět představuje v deseti tematicky zaměřených výstavách sbírku Muzea literatury.  Expozice nesleduje žádnou konkrétní vyprávěcí linii, zachycuje vybraná umělecká zprostředkování individuální i společenské zkušenosti v literatuře 19. a 20. století. Klade si otázku, co je literatura ve své rozmanitosti a jaké jsou možnosti její vizualizace.  Literatura je v expozici nahlížena ukázkami literárních děl jak ve formě rukopisů, tak knihami, filmovými adaptacemi, videoartem, zvukovými nahrávkami, výtvarnými díly i trojrozměrnými předměty. Základním orientačním prvkem v expozici je QR kód ke každému exponátu, kterým návštěvník vstupuje do on-line katalogu, v němž nalezne variabilní šíři informací o exponátech, již se budou v průběhu trvání expozice obměňovat. Hlavním poselstvím expozice je prezentovat literaturu jako otevřený a inspirativní prostor pro vlastní čtení a porozumění světu.

Koncepce: Alena Petruželková ve spolupráci se Zdeňkem Freislebenem
Kurátoři: Jan Bouček, Barbora Vlášková, Karel Kolařík, Vratislav Färber, Vilma Hubáčková, Jakub Hauser, Lukáš Prokop, Hana Klínková, Alena Petruželková
Architektonické řešení: Václav Šuba, Jakub Červenka (studio Objektor)
Grafický design: 20YY Designers
Audiovizuální díla: Jakub Jansa, Vladimír Houdek, Andrea Culková, Šimon Koudela, Jakub Deml, Zdeněk Durdil, Džian Baban
Audio: Jakub Deml, Zdeněk Durdil, Džian Baban, Miloš Vojtěchovský

Nejkrásnější české knihy roku 2021
19. 10. 2022 – 15. 3. 2023

Výstava Nejkrásnějších českých knih roku 2021 představuje výsledky 57. ročníku soutěže, kterou každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Soubor nominovaných a vítězných knih, jež ocenila mezinárodní odborná porota, doplňuje výběr studentské komise. Kurátorky a autorky grafické koncepce Tereza Hejmová a Adéla Svobodová nechávají návštěvníky procházet krajinou knih, se kterými se mohou osobně seznámit, prozkoumat jejich technické provedení, výtvarnou i grafickou podobu. Autorem architektonické koncepce je Daniel Pošta. Scénografii výstavy utváří textilie zakrývající kousky vzácného nábytku pocházejícího z uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví z pracoven významných českých spisovatelů či nakladatelství. Výstava vyzývá k zastavení, nabízí možnost usednout a věnovat veškerou pozornost knize nejen jako nosiči informací, ale také jako uměleckému objektu.

Kurátorky: Tereza Hejmová, Adéla Svobodová
Architektura: Daniel Pošta
Instalace: Lucie a Ondřej Telecký

reklama
reklama
reklama