Článek Rozhovor Soutěž

NA LED! HOKEJ A BRUSLENÍ V OBRAZECH

26/4–27/10 2024

Palác Kinských

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Od bruslení na zamrzlých kanálech, jezerech a řekách v Holandsku 17. a 18. století se tato společenská zábava přesunula i do českých krajin a do Prahy, a stala se běžnou součástí zimy pro všechny vrstvy obyvatel.

V počátku 20. století se už začal hrát skutečný hokej, začaly se stavět první zimní stadiony a tento sport začal být vnímán jako součást národní identity. A postupně si našel své místo i jako téma v umění, pro některé výtvarníky se stal i volným polem pro výtvarné experimenty. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti tohoto hokejového mistrovství. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění. K výstavě vychází český a anglický katalog. 

Výstava představí přibližně sto výtvarných prací napříč médii. K vidění budou jak malby starých mistrů jako Pieter Brueghel II. či Norbert Grund, tak nejvýraznějších reprezentantů českého umění 19. století – Augusta Bedřicha Piepenhagena, Karla Purkyně, či Antonína Barvitia. Představí se i (nejen) pražská kluziště T. F. Šimona, Otakara Nejedlého či Karla Holana. Kresby Marcela Niederleho pak již vtáhnou diváky do světa hokeje a prvních velkých utkání a vítězství, fotografie připomenout stavbu prvního zimního stadionu na Štvanici a mnohé hokejové okamžiky. Vedle klasických zpracování tématu v malbě i kresbě se prezentují i experimentální výtvarné přístupy Jiřího Koláře, Vojtěcha Tittelbacha či Theodora Rotrekla. Devadesátá léta pak, kromě fenomenálního úspěchu v Naganu, otevírají nové možnosti, které se v umění na hokejové téma projevují zejména kritickým až ironizujícím nadhledem, jak je vidět v dílech Krištofa Kintery, Jiřího Surůvky či Ondřeje Kohouta. Výstavu uzavírají práce devíti současných umělců, kteří při příležitosti letošního hokejového mistroství vytvořili na téma hokeje nová díla. Patří mezi ně Jakub Špaňhel, Alena Kotzmannová, Jan Vytiska, Paulina Skavová či Karel Štědrý. 

Kurátor: Anna Strnadlová  
Odborná spolupráce: Petra Kolářová, Olga Kotková, Blanka Kubíková, Michal Novotný, Petr Volf

https://www.ngprague.cz/udalost/3916/na-led-hokej-a-brusleni-v-obrazech

Rozhovor

29.5.2024 14:00

O výstavě si budeme povídat ve středu na 29.5. ve 14 hodin, naším hostem bude kurátorka Anna Strnadlová.

Soutěž

V úterý 21.5. můžete soutěžit o dvě vstupenky na výstavu.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama