Článek

NOVÉ VÝSTAVY V PRAGOVKA GALLERY

Nové výstavy v Pragovka Gallery ukazují dystopické vize i návrat k řemeslu

Rok 2024 zahájí Pragovka Gallery ve čtvrtek 8. února vernisáží čtyř nových výstav. Ve spodní části galerie se představí tři umělkyně se svými sólovými výstavami – Karíma Al-Mukhtarová, Tina Hrevušová a Michaela Spružinová. Výstavní prostor The White Room pak bude patřit skupinové výstavě čtyř autorů a jednoho hosta pod kurátorským vedením Pavla Tichoně.

Celkem bude ve vysočanské Pragovka Gallery v roce 2024 k vidění 12 výstavních projektů ve třech blocích. První z nich zahajujeme právě v únoru. Většina výstav vzešla z projektů přihlášených do Open Callu, kdy ty nejlepší vybrala devítičlenná odborná komise. Celkem se přihlásilo 145 projektů do výstavní části a 66 projektů do mezinárodního rezidenčního programu galerie,“ popisuje výkonný ředitel galerie Filip Zimovjan.

Zastřešujícím tématem Open Callu byl Růst a půst či nerůst ve velmi obecné rovině. Celým výstavním plánem se prolínají tři hlavní pohledy na dané téma – ekologický, společenský a tělesný. Garantem výstavního plánu je kurátorský KOLEKTYV Pragovka Gallery ve složení Vladimír Merta, Veronika Přikrylová, Kristýna Řeháčková, Pavel Tichoň a Tea Záchová.

Výstava First Principles, kterou zahájí Pragovka Gallery spolu s dalšími třemi výstavními projekty už 8. února, představí tvorbu Karímy Al-Mukhtarové především z období posledního roku. Autorka rozvíjí osobitý autentický vizuální jazyk, který rezonuje v tektonice a energii materiálů, specificky kombinuje nazírání na filozofii každodennosti a bytostnou potřebu výtvarného projevu. Ve výsledku tak vytváří pozoruhodná díla, která jako by mimoděk zrcadlila otázky vztahující se k vlastnímu smyslu, identitě, tradici nebo řemeslu. Kurátorem výstavy je Jan Kudrna.

Umělkyně nejmladší generace Tina Hrevušová demonstruje ve výstavě Unexpected Existence podobenství o civilizaci, která se snažila navázat na opomíjené senzuální podstaty – emoce. Kurátorkou výstavy je Tea Záchová.

Michaela Spružinovádává starému sklu novou podobu a nový život. V intermediálně laděné instalaci Pohlednice z pouště oživuje a transformuje nejen úlomky skla, ale i modernistické koncepty a vize. Aktualizuje techniku koláže, kombinuje náhodné tvary střepů, celé tabule kýčovitého skla i jeho úlomky různým způsobem vrství. Doplňuje je kresbou obyčejnou pastelkou na pískovaném podkladu nebo kompozicemi ze skleněných nití. Vypráví příběh globalizovaného světa s celosvětovým koloběhem zdrojů a materiálů, lidské práce a turismu, příběh o propastných rozdílech mezi různými společenskými vrstvami. Kurátorkou výstavy je Vendula Fremlová.

A konečně ve skupinové výstavě pod kurátorským vedením Pavla Tichoně Heuristický algoritmus zkoumá čtveřice umělců Mário Birmon, František Dvořák, JaZoN Frings, Michal Pustějovský a skupina GUFRAU metodou neobvyklých řešení zdrojový kód, který pohání současnou ekonomiku a energetické zdroje. Vizuální jazyk výstavy není dogmaticky kritický, společným jmenovatelem je naopak lehkost a úměrná nadsázka. Kurátorem výstavy je Pavel Tichoň.

 „Kromě výstavních projektů realizuje Pragovka Gallery také mezinárodní rezidenční program a edukační programy pro rodiny s dětmi i školy. Návštěvníci u nás letos opět najdou také komunitní akce, jakými jsou například ArtFér, kde si mohou zakoupit originální umělecká díla přímo od stálých rezidentů Pragovky a dalších umělců mladé a střední generace, nebo promítaní letního kina,“ doplňuje rezidentní umělec Pragovky a člen kurátorského KOLEKTYVu Pavel Tichoň.

Výstavy prvního bloku budou otevřeny od úterý do pátku od 13 do 19 hodin a o víkendu od 12 do 18 hodin až do 2. května 2024. Program celého bloku doplní tři nedělní edukační programy pro rodiny s dětmi 18. 2., 17. 3. a 14. 4. Ke každé výstavě bude také připraven doprovodný program ve formě komentované prohlídky, uměleckých performance či workshopů pro dospělé v termínech 7. 3., 4. 4., 11. 4. a 18. 4. Aktuální informace najdete na webové stránce galerie www.pragovkagallery.cz.

O Pragovka Gallery:

Umělecká komunita v Pragovce začala vznikat na přelomu roku 2010 a 2011. Do tehdy opuštěného průmyslového areálu se začali stěhovat první umělci se svými ateliéry. Brzy v areálu zcela organicky vznikla živá umělecká komunita a s ní i první akce a výstavy.

V současnosti je hlavním hybatelem uměleckého dění v Pragovce Pragovka Gallery, kterou provozuje spolek Pragovka for Art. Kromě mezinárodního výstavního programu organizuje rezidenční program pro české i zahraniční umělce a edukační program pro školy i veřejnost, podporuje uměleckou komunitu v Pragovce a stojí za úspěšnými akcemi jako ArtFér či letní kino.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hl. města Prahy, Státního fondu kultury ČR a městské části Praha 9.

reklama
reklama
reklama