Ochrana osobních údajů

Uděluji výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení od společnosti MEDIA CLUB, s.r.o.

Uděluji podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa, a IP adresa, a to po dobu 5 let ode dne podpisu tohoto souhlasu.

Dále uděluji souhlas se zpracováváním údajů o tom, jakým způsobem jsem se zaregistroval, případně kdy a jak jsem udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení tj. obvykle uložením informací o době registrace/udělení souhlasu, včetně IP adresy.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje budou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány pro účely marketingového zpravování a zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu.

Beru na vědomí, že ne všechna zpracování osobních údajů provádí společnost MEDIA CLUB, s.r.o., sama. Uděluji souhlas se zpřístupňováním osobních údajů v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro MEDIA CLUB, s.r.o. (programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům serverů či provozovatelům technologií využívaných MEDIA CLUB, s.r.o., kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb.

Potvrzuji, že jsem byl poučen o právu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodů odvolat, a to buď elektronicky prostřednictvím emailu doručeným na adresu: Klara.Vlkova@media-club.cz nebo písemně nebo telefonicky. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o právu požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů a o právu vznést námitku proti zpracování.

reklama
reklama
reklama