Článek Rozhovor Soutěž

PARADISE LOST V DOMĚ U KAMENNÉHO ZVONU

john wehrheim: paradise lost

12. 10. 2022 – 8. 1. 2023
Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské náměstí 13, Praha 1

út–ne 10–20 h

Kurátoři: Adam Ligas, Martin Řezníček, Magdalena Juříková

Galerie hlavního města Prahy připravuje v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí evropskou premiéru fotografické sbírky Taylor Camp. Už od 12. října tak budou mít návštěvníci v průběhu tříměsíčního trvání výstavy možnost vidět život v havajské komunitě, která neměla žádné zákony ani pravidla, přesto ji však spojovala touha po svobodě. Výstavu otevře autor fotografií John Wehrheim, jehož díla byla vystavována v nejprestižnějších galeriích napříč USA. Za fotografickou sbírku a dokumentární film o Bhútánu získal John Wehrheim dvě ceny Emmy.

„Rozmanité subkultury jsou podstatnou součástí každé demokratické společnosti. Poprvé v České republice představíme tohoto významného amerického fotografa. Díky zaměření na hnutí hippies bude výstava výrazně zacílena i na uvědomění si nutnosti posilování občanské společnosti,“ tvrdí Martin Řezníček, jeden ze tří kurátorů výstavy. „Život v Taylor Campu pro lidi představoval překročení hranic utopie – život v souladu s přírodou, s pocitem svobody, tolerance a udržitelnosti, tedy témat, která v současnosti nabírají na síle a aktuálnosti,“ doplňuje spolukurátor Adam Ligas.

Osídlení Taylor Camp na havajském ostrově Kauai se, od svého zničení represivními složkami v roce 1977, stalo společenským fenoménem a podobně jako známý festival Woodstock i mementem své doby – vrcholného období hnutí hippies. Příběh fotografií začíná v bouřlivém roce 1969, kdy vrcholily demonstrace mladých lidí na západním pobřeží USA, zasazující se především o ukončení války ve Vietnamu. Stupňovaly se násilnosti a společenská situace byla natolik napjatá, že se studentům nabízely jen dvě možnosti – vzít do ruky zbraň, anebo odejít.

V této době vlastnil Howard Taylor, bratr herečky Elizabeth Taylor, tři hektary půdy na havajském ostrově Kauai. Když se doslechl, že na ostrově bylo zatčeno třináct mladých lidí za potulku, rozhodl se jim pomoct – vyplatil za ně kauci a nabídl jim, aby si založili kemp na jeho lukrativním pozemku u pláže. Postupně se zvěsti o kempu rozšířily i na pevninu a začali do něj proudit lidé z celého spektra společnosti – od válečných veteránů přes rodiny s dětmi až po mladé studenty. Všechny ale spojovalo jedno – touha po svobodě. Právě ta podle Wehrheima udržovala v kempu dobrou atmosféru a soudržnost, a to bez psaných pravidel.

„John Wehrheim zde zaznamenal epochu, kterou odstartovaly protiválečné protesty a hnutí toužící po míru a sociálně spravedlivější společnosti bez rasových předsudků, z poněkud odlišného úhlu pohledu,“ říká Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy.

Když John v roce 1971 poprvé vstoupil do kempu s fotoaparátem, obyvatelé neskrývali ostych. Postupně si však s nimi, díky svým fotografiím, vybudoval vztah založený na hluboké důvěře. Začali ho zvát na návštěvy svých příbytků na stromech a uvolněná atmosféra mu tak umožnila zachytit život v kempu takový, jaký skutečně byl – jako pomalý sen bez zákonů, v soužití s přírodou. Romantické představy však podle Wehrheima narušovaly problémy s drogami, alkoholem nebo sexuálním obtěžováním.

V rámci fotografické výstavy Paradise Lost budou návštěvníci moci kromě fotografií vidět také dokumentární film Na prahu ráje, věnující se právě fenoménu Taylor Campu. Součástí výstavy je i bohatý program složený z komentovaných prohlídek a přednášek. John Wehrheim výstavu v Domě U Kamenného zvonu otevře 11. října. Výstava potrvá až do 8. ledna 2023. Do té doby ji budou návštěvníci moct zhlédnout každý den, kromě pondělí, od 10 do 20 h.

Kurátoři: Adam Ligas, Martin Řezníček, Magdalena Juříková

Vstupné: 150 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 20 Kč seniorské

Další informace: www.ghmp.cz
www.facebook.com/ghmp.cz
www.instagram.com/ghmp.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM

16. 11. 2022, 18.00

Dům U Kamenného zvonu

Martin Valenta o hnutí hippies

Martin Valenta je historik; zabývá se středoevropskými dějinami 20. století se zaměřením na fenomén poválečných subkultur. Je autorem několika monografií a řady odborných studií. Jako spoluautor se podílel s Františkem Stárkem na knize Podzemní symfonie Plastic People. Působí jako odborný pracovník v Ústavu pro studium totalitních režimů a jako pedagog na Karlově univerzitě.

24. 11. 2022, 18.00

Dům U Kamenného zvonu

Komentovaná prohlídka s kurátory Adamem Ligasem a Martinem Řezníčkem

Investigativní dokumentarista, producent a učitel na FAMU Martin Řezníček návštěvníky provede politickou situací ve vrcholném období hnutí hippies. Celkový obraz doplní producent a promotér Adam Ligas, který na havajském ostrově Kauai prožil jeden rok a seznámil se tam s Johnem Wehrheimem.

30. 11. 2022, 18.00

Dům U Kamenného zvonu

GHMP a Qartal uvádějí: For Our Ears Only

Hudba sekt, kultů, komunit a tajných společenství

Audiovizuální večer hudebního kritika Pavla Klusáka rozšiřuje téma výstavy John Wehrheim – Paradise Lost a rekapituluje hudební příběhy uzavřených společenství. Kapely a nahrávky tu neměly ambici proslavit se, po čase se však mnohdy staly součástí popkulturních dějin.

7. 12. 2022, 18.00

Dům U Kamenného zvonu

Komentovaná prohlídka s Janou Bömerovou

Jana Bömerová, galeristka, kurátorka, zakladatelka Leica Gallery Prague, pojmenovala svou komentovanou prohlídku Amerika je nejlepší zemí světa. Ale myslí si to jen Američané. Jana Bömerová se před patnácti lety odstěhovala na ostrov Kauai, kde dále provozovala galerii a kde se mimo jiné setkala s Johnem Wehrheimem.

EDUKAČNÍ PROGRAM

Sobotní výtvarné workshopy

Během interaktivních prohlídek a výtvarných workshopů se blíže seznámíme s výstavou s názvem Paradise Lost, která představuje fotografie dokumentující život komunity hippies na ostrově Kauai na Havaji v období 70. let 20. století. Ve výtvarných reakcích se zaměříme na způsob života a motivy hnutí hippies (symboly míru, přírody, přátelství a svobody) a aspekty života v prostředí ostrovního ráje, kde jeho příslušníci žili v intenzivním propojení s přírodou a s prožitkem vlastní tělesnosti. Tvořit budeme pomocí suchých a mastných pastelů i přírodních práškových pigmentů. Malovat a kreslit budeme za použití vlastních rukou, prstů a jejich otisků, vzniknou nám symboly, přírodní motivy i celé krajiny a scenérie, inspirované hodnotami a způsobem života hnutí hippies i ostrovem Kauai. Kresbu budeme kombinovat i s materiálovou koláží. Během workshopů v zázemí temné komory v Edukačním centru GHMP budeme vytvářet fotografické zvětšeniny z negativu černobílého analogového filmu a účastníci si tak vyzkouší klasickou fotografickou techniku 70. let minulého století.

so 19. 11. 2022, 13.00–18.00, Symbolika hippies v kresbě a malbě, Dům U Kamenného zvonu

so 3. 12. 2022, 13.00–18.00, Ráj zachycený v klasické fotografii, Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

Interaktivní workshopy budou reagovat na hnutí hippies (děti květin neboli květinové hnutí). Z širokého množství hodnot, sloganů a motivů tohoto stylu života se soustředíme heslo „síla květin“. Zaměříme se na květiny, které jsou symbolem krásy, čistoty, vesmírné rozmanitosti, pomíjivosti a také upomínkou ztraceného ráje. V prvním cyklu dílen Květiny v akvarelové malbě budeme pozornost věnovat květinovému námětu prostřednictvím transparentní malířské techniky akvarelu na papír. Během tvorby se budeme soustředit na prožitek jako na cestu k výtvarnému vyjádření a na emocionální účinek barev. V druhé sérii dílen pod názvem Textil, vzory a symboly se budeme inspirovat květinovými motivy jako charakteristickými znaky stylu hippie v módním světě. Vyzkoušíme si techniku malování na textilní materiál pomocí horkého vosku a barevných pigmentů. Závěrečná řada workshopů s názvem Vosky a lazury bude reflektovat kombinaci různých uměleckých postupů. Zaměříme se na speciální malířskou techniku, kdy budeme vrstvit voskovou malbu na papír, kterou doplníme barevnými valéry pomocí akvarelové malby. Důležitými aspekty se stanou pestrobarevnost a mnohovrstevnatost.

ne 13. 11. 2022, 10.00–13.00, Textil, vzory a symboly I, Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

ne 13. 11. 2022, 15.00–18.00, Textil, vzory a symboly II, Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

pá 25. 11. 2022, 15.00–18.00, Vosky a lazury I, Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

ne 27. 11. 2022, 10.00–13.00, Vosky a lazury II, Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

ne 27. 11. 2022, 15.00–18.00, Vosky a lazury III, Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Kontakt:

edukace@ghmp.cz

Pro termíny workshopů a nabídku dalších edukačních aktivit zaměřených na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené, sledujte ghmp.cz/edukace.

Rozhovor

16.11.2022 17:00

O výstavě Paradise Lost si budeme povídat ve středu 16. listopadu v 17:00. Našimi hosty budou kurátoři Adam Ligas a Martin Řezníček.

Soutěž

Ve středu 16.11. můžete soutěžit o roční kartu Member GHMP.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama