Článek

PRAGOVKA GALLERY OTEVÍRÁ ČTYŘI VÝSTAVY

Se čtyřmi novými výstavami přichází v červnu vysočanská Pragovka Gallery. Skupinová výstava A Spring of Hope, A Winter of Despair, ve spolupráci s rumunskou asociací Contrasens, otevírá téma naděje v konceptuálním umění. Výstava Geovýběh představuje průřez prací umělce a rezidenta Pragovky Martina Káni reflektující geopolitická témata. Výstava Broken Femur Šárky Koudelové a Gideona Horvátha vyzývá k uzdravení společnosti a čtveřici uzavírá video-série Daniela Nováčka Rekonstrukce č. 6 zkoumající omezení současné podoby narace. Zahájení všech výstav se uskuteční ve čtvrtek 6. června od 18 hodin.

A Spring of Hope, A Winter of Despair

A Spring of Hope, A Winter of Despair je název výstavy pod kurátorským vedením Olivie Nițiș, v níž jsou ve vzájemném dialogu představena díla 17 českých a rumunských umělkyň a umělců z období od konce šedesátých až do osmdesátých let minulého století a po pádu železné opony. Vystavujícími umělci a umělkyněmi jsou Kamila B. Richter & Michael Bielický, Irina Botea, Vladimír Havlík, Jiří Kovanda, Gabriela Mateescu, Iulian Mereuță, Karel Miler, Delia Popa, Gheorghe Rasovszky, Marilena Preda Sânc, Decebal Scriba, Roxana Trestioreanu a Jiří Valoch. V rámci výstavy proběhne 22. srpna také večer věnovaný projekcím filmu Evy Koťátkové Stomach of the World a filmu My Socialist Home, jehož autory jsou Iulie Stǎticǎ & Adrian Câtu.

Jak Rumunsko, tak Československo si zakusilo naději i beznaděj pramenící z ideologického útlaku východního bloku. Vybraná díla rumunských a českých umělců rozpracovávají konkrétní vizuální a teoretické rámce, které by nám měly napomoci porozumět společnému úsilí a vyjadřovacím prostředkům v kontextu omezení, v němž jednotlivé tvorby sdílí společné zájmy. Chronologická rovina, jejíž součástí jsou také přechodná léta po pádu železné opony a současnost, se protíná s tou transhistorickou od totality ke kapitalismu,“ uvádí k výstavě kurátorka Olivia Nițiș.

V rámci doprovodného programu se v sobotu 8. června od 12 hodin odehraje také kulatý stůl Perspektivy konceptuálního umění ve východní Evropě: zaměřeno na rumunské a české umělce, který bude příležitostí k dialogu mezi umělci a umělkyněmi, kteří působili v sedmdesátých a osmdesátých letech v Rumunsku a Československu, měli společné myšlenky a zájmy, ale nikdy nebyli ve vzájemném přímém kontaktu.

Geovýběh

Umělecká praxe Martina Káni zahrnuje široké spektrum forem jako jsou sochy, objekty, instalace, malby či asambláže. Dlouhodobě jej fascinují geopolitická témata, která ve svých pracích komentuje s vizuální mnohdy popovou nadsázkou i kritickým poselstvím. Ne jinak je tomu i ve vizuálně komplexní samostatné výstavě s výmluvným názvem Geovýběh, kde vedle notoricky známých starších prací rezonují zcela nové. Geovýběh je pečlivě ohraničené teritorium, které deklaruje autorovu schopnost podkopávat ustálené úvahy o historických i současných geopolitických systémech a střetu civilizací. Kurátorem výstavy je Pavel Tichoň.

Broken Femur

Společná výstava Šárky Koudelové a Gideona Horvátha vychází z téměř mytického výroku antropoložky Margaret Mead. Když byla dotázána studenty, co považuje za první známku civilizace, údajně odpověděla, že zahojení zlomené lidské stehenní kosti – femuru. V přírodě většinou platí, že když si zlomíte nohu, zemřete. Nemůžete utéct před nebezpečím, nejste schopni se dostat ke zdroji vody nebo lovit potravu. Téma výstavy chápou Koudelová s Horváthem jako volání po změně společenských dogmat. Slyší v něm výzvu ke zlomení femuru této společnosti a jeho společnému uzdravení. Kurátorem výstavy je Piotr Sikora.

Rekonstrukce č. 6

Video-série Daniela Nováčka vzniká průběžně od roku 2018. Jejím ústředním motivem je hledání štěstí v mechanizovaném, přes protokoly řízeném, algoritmizovaném světě. V Rekonstrukci č. 6, nové šesté části série, se autor na základě dvou příběhů zabývá otázkou, jak mohou být prezentované audiovizuální prostředky dominantním projevem i podnětem k uvažování o současných podobách světa a jeho možném vývoji. Na výstavě bude prezentovaná celá autorova video-série Rekonstrukce. Kurátorkou výstavy je Helena Todorová.

Výstavy budou otevřeny od úterý do pátku od 13 do 19 hodin a o víkendu od 12 do 18 hodin až do 29. srpna 2024. Doplní je tři nedělní edukační programy pro rodiny s dětmi 9. 6., 14. 7. a 18. 8. Ke každé výstavě bude také připraven doprovodný program ve formě komentované prohlídky, uměleckých performance či workshopů 18. 7., 25. 7., 1. 8. a 22. 8. Aktuální informace najdete na webové stránce galerie www.pragovkagallery.cz.

O Pragovka Gallery:

Umělecká komunita v Pragovce začala vznikat na přelomu roku 2010 a 2011. Do tehdy opuštěného průmyslového areálu se začali stěhovat první umělci se svými ateliéry. Brzy v areálu zcela organicky vznikla živá umělecká komunita a s ní i první akce a výstavy.

V současnosti je hlavním hybatelem uměleckého dění v Pragovce Pragovka Gallery, kterou provozuje spolek Pragovka for Art. Kromě mezinárodního výstavního programu organizuje rezidenční program pro české i zahraniční umělce a edukační program pro školy i veřejnost, podporuje uměleckou komunitu v Pragovce a stojí za úspěšnými akcemi jako ArtFér či letní kino.

reklama
reklama
reklama