Článek Rozhovor

PROJEKT SLYŠET/VIDĚT PROPOJUJE HUDBU S OBRAZEM

Rok české hudby: Projekt České filharmonie a Galerie Rudolfinum propojující hudbu s obrazem dává příležitost mladým audiovizuálním umělcům

Česká filharmonie a Galerie Rudolfinum za podpory Lunchmeat Festivalu připravily v rámci Roku české hudby společný projekt s názvem Slyšet/Vidět, jehož cílem je vizuální ztvárnění hudby. Formou Open Callu vyzývají umělce do 35 let žijící v České republice, aby vytvořili audiovizuální dílo na základě výběru jednoho z pěti daných hudebních úryvků. Z dvoukolového projektu startujícího koncem dubna by mělo vzejít až patnáct audiovizuálních děl, která se na podzim představí na stejnojmenné výstavě ve dvoraně Rudolfina.

Moc mě těší, že Česká filharmonie a Galerie Rudolfinum přicházejí s dalším společným projektem, který jednak oslavuje Rok české hudby, jednak dává příležitost mladým audiovizuálním umělcům do 35 let. Zároveň jsem moc zvědavý, jak umělci k audiovizuálnímu ztvárnění hudby přistoupí,“ uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Projekt Slyšet/Vidět představuje další skvělou spolupráci Galerie Rudolfinum a České filharmonie. Značí prohlubující se rozvoj úzkých vztahů mezi oběma uměleckými institucemi sídlícími v budově Rudolfina, na které se od doby, kdy jsem převzala vedení Galerie Rudolfinum, cíleně zaměřuji. Jsem obzvláště ráda, že projekt podpoří a poskytne důležitou platformu pro začínající umělce z místní scény, a těším se na návrhy, se kterými se do projektu přihlásí,“ zdůraznila ředitelka Galerie Rudolfinum Julia Bailey.

Pro Lunchmeat Festival je propojení zvuku a obrazu základním stavebním kamenem celé programové koncepce. Každoročně je naším cílem dávat prostor mladým lokálním talentům, podporovat jejich tvorbu a představit je v kontextu mezinárodní scény. Jsme velmi rádi, že se můžeme podílet na otevřené kreativní výzvě Slyšet/Vidět zastřešené dvěma prestižními uměleckými institucemi, jakými jsou Galerie Rudolfinum a Česká filharmonie. Považujeme za velmi přínosné pro celou audiovizuální scénu, že se tyto dva subjekty propojují a vytváří půdu pro akceleraci práce mladých audiovizuálních umělců,“řekl ke spolupráci na projektu ředitel Lunchmeat Festivalu Jakub Pešek.

První kolo Open Callu Slyšet/Vidět se uzavře 2. června 2024, do kdy přihlášení umělci musí odevzdat koncepty svého audiovizuálního díla na základě zvoleného hudebního úryvku. Odborná komise z nich vybere až patnáct finalistů postupujících do kola druhého, jejichž jména oznámí 17. června 2024. Druhé kolo finalistů končí 25. srpna 2024 odevzdáním hotových audiovizuálních děl. Na podzim budou díla prezentována na velko- formátových obrazovkách ve výstavě Slyšet/Vidět v prostoru dvorany Rudolfina. Každý z vystavujících finalistů získá za své dílo 15.000 Kč jako projev podpory pro mladé umělce.

V odborné komisi zasednou Julia Bailey (Galerie Rudolfinum), Prokop Jelínek (Česká filharmonie), Jakub Pešek (Lunchmeat Festival), Jen Kratochvil (FAMU) a Pavel Mrkus (FUD UJEP, Signal Festival).

Veškeré podmínky, podrobné informace a podklady k účasti v Open Callu Slyšet/Vidět najdete na webové stránce: https://www.ceskafilharmonie.cz/slysetvidet/

Rok české hudby
Základy nynějším Rokům české hudby, jež se slaví v letech končících čtyřkou, položily spontánní celostátní oslavy stého výročí narození Bedřicha Smetany v roce 1924. Dalším letošním jubilantem je Leoš Janáček, který se narodil roku 1854, v květnu uplyne sto dvacet let od úmrtí Antonína Dvořáka a připomínáme si také rok 1944, kdy v koncentračním táboře Osvětim vyhasly životy celé generace hudebních skladatelů dnes známých jako terezínští autoři. Sto let v únoru uplynulo od narození písničkáře Jiřího Šlitra a osmdesátky by se letos dožil Karel Kryl. www.rokceskehudby.cz/rok-ceske-hudby

Česká filharmonie
Česká filharmonie odehrála svůj první koncert 4. ledna 1896 v Rudolfinu pod taktovkou Antonína Dvořáka. Dnes se jí dostává uznání nejen za kanonické interpretace hudby českých skladatelů, ale je známa také svým silným vztahem k dílu Johannese Brahmse, Petra Iljiče Čajkovského a Gustava Mahlera. Česká filharmonie spolupracuje s nejlepšími českými i světovými sólisty, dirigenty a skladateli. Orchestr vystupuje v nejprestižnějších sálech od USA po Japonsko a vydává kritikou oceňované nahrávky. Má i ucelenou strategii hudebního vzdělávání od nejmenších dětí po seniory. V čele orchestru stála celá řada významných osobností od Václava Talicha přes Rafaela Kubelíka, Karla Ančerla a Václava Neumanna až po Jiřího Bělohlávka. Od roku 2018 je šéfdirigentem České filharmonie Semjon Byčkov. www.ceskafilharmonie.cz

Galerie Rudolfinum
Galerie Rudolfinum je nejvýznamnější pražský výstavní prostor pro současné mezinárodní umění a patří k předním kulturním institucím v České republice. Posláním Galerie Rudolfinum je přivádět k dialogu mezinárodní a české výtvarné umělce a inspirovat návštěvníky prostřednictvím poutavého programu výstav, performancí, besed, nabídky publikací a vzdělávacích akcí v rámci projektu Artpark. www.galerierudolfinum.cz

Lunchmeat Festival
Lunchmeat Festival, každoroční mezinárodní událost věnovaná nezávislé elektronické hudbě a novým médiím, se koná v Praze od roku 2010. Lunchmeat spojuje na jednom pódiu pečlivě vybrané tvůrce z různých uměleckých oblastí a vytváří tak skutečně synestetický zážitek. www.lunchmeat.cz

Rozhovor

17.5.2024 14:00

V pátek 17.5. si budeme ve 14 hodin povídat o projektu Slyšet/Vidět. Dorazí Maja Ošťádalová z Galerie Rudolfinum.

reklama
reklama
reklama