Článek

ŠEPOT TĚLA V JSP ART GALLERY

Název výstavy: Šepot těla / Whisper of the body
Zahájení výstavy: 18. října 2023 v 18.00 hod.
Doba trvání: 18. října 2023 – 18. prosince 2023
Kurátor výstavy: Jaroslaw Sebastian Pastuszak
Spolu kurátor výstavy: Jiří David
Adresa: Lázeňská 287/4, Praha 1 – Malá Strana
Vystavující autoři: Jiří David, Josefína Jonášová, Viktor Pivovarov, Magdaléna Roztočilová

Součástí zahájení činnosti galerie a vernisáže bude hudebně-taneční vystoupení ve složení: Vladimíra Sanvito – violoncello a Nuria Cazorla García – moderní balet

Zahajovací výstava v nově otevřené JSP Art Gallery bude vzájemným dialogem napříč generacemi, genderem a žánry. Světově uznávaní malíři zralého věku v uměleckém dialogu o metafysice těla se dvěma talentovanými mladými sochařkami. Spojovací osou autorů je tělo jako vstupní brána k tajemným sférám ducha.

Úvaha k výstavě „Šepot těla“

Umění žije pod velkým tlakem „determinantů“ tohoto světa a jeho „moudrosti“. Umělec je více než kdykoliv dříve v dějinách odsouzen k samotě a k hledání svého druhu „nad-reality“, „nad-předmětu“, neboť ty se nedají podle něj bezprostředně vyjádřit. Hrdinským, avšak tragickým způsobem, se snaží objevit dávno ztracené tajemství v chaosu materie světa. Kubistická defragmentace a abstraktní anihilace tváře světa staví umělce před volbu mezi žít, aby mohl umřít, a umřít, aby mohl žít. Umělec, v zoufalé touze vnést světlo do temnoty, nekopíruje a neimituje, nýbrž tvoří formy schopné přijmout ideální obsah. Umění ve své vrcholné snaze po uchopení neuchopitelného spěje k vizi plnosti bytí ontologického tajemství. Cestou k tomuto cíli se stává tělo, jediná „jistota“ v celém rozpětí nejisté existence. Vyrůstá do role „stínu v jeskyni“ a nabourává existenciální skepsi ve vztahu k dávno ztracenému smyslu. Šeptá do ucha vnímavého pozorovatele, aby pohleděl skrze ně. Stává se „portálem“ k nepostihnutelným tůním tajemství ducha. Má-li umění objektivní charakter a cíl, musí nutně vyjít ze zajetí vlastní subjektivity a pokořit se před nepostihnutelným tajemstvím a přes veškerou determinaci materie a nutně smrti říct – slovy Viktora E. Frankla – životu ano. Právě život manifestující se v šepotu těla je paradoxně cestou k jeho objektivizaci v uměleckém díle. Různé formy umělecké exprese mají jedno společné, a tím je „tajemství života“. V různých – asto antagonistických – formách a odlišných způsobech jeho interpretace se umělec skrze svou tvorbu snaží vymanit z otroctví objektivizace a deterministické, samotou a izolací v sobě sama uzavřené, subjektivizace. Ona tenká linie mezi smyslem a nesmyslem je předmětem uměleckého hledaní pravé podstaty bytí, byť asto v dnešní době vyjádřené jeho opakem, tedy absurdem. Snahou této výstavy i celkového konceptu JSP ART GALLERY je ukázat takové umělce a takové umění, jež se ve své tvorbě snaží o překonaní oné deterministické antinomie života. Přejeme každému návštěvníkovi galerie, aby našel odvahu vstoupit skrze nabídnutý otevřený portál do sfér subtilních bytů a neproniknutelného tajemství, ať naslouchá šepotu těla a uslyší mysteriózní jazyk logosu.

http://jspartgallery.cz/

reklama
reklama
reklama