Článek Soutěž

SHIFTED REALITIES V GALERII RUDOLFINUM

Mezinárodní skupinová výstava Shifted Realities zkoumá otázku reality a její mnohovrstevnatosti. Na sérii prací mezinárodně renomovaných umělců představuje obrazem, prostorem i pohybem vybrané přístupy uvažování o současném světě a jeho směřování. Výstava Shifted Realities se v Galerii Rudolfinum koná od 16. března do 11. června 2023, vstup na ni a doprovodné programy je volný. 

Vystavující umělci: Marwa Arsanios, Ed Atkins, Adéla Babanová, Zach Blas, Paul Maheke, Leslie Thornton 

Kurátoři: Eva Drexlerová, Jen Kratochvil, Petr Nedoma

Co je realita? A je realita jenom jedna? Nebo se nám nabízí možnost pohybovat se mezi různými verzemi a variacemi toho, co jinak považujeme za samozřejmé a popisujeme jako skutečnost? V globální i lokální politice se v posledních letech často mluví o rozdělených společnostech, s předpokladem, že jedna strana odmítá poslouchat druhou a obráceně. Je snad možné, že každá ze stran žije v jiné realitě? A co potom rostoucí digitální svět? Můžeme ten považovat za reálný? Nebo toto privilegium necháváme fyzickému prostoru kolem nás, na který se můžeme dívat vlastníma očima a sáhnout na něj bez pomoci displejů, ovladačů nebo rukavic virtuální reality? 

S demokratizací možnosti osobní výpovědi skrz nástroje internetu a sociálních sítí se nám dříve více či méně kompaktní realita začala posouvat a vrstvit. Každý má právo a prostor zanechat v nekonečném digitálním světě vlastní názor, a tak role spoluutváření světa, která dříve náležela náboženství, politikům a filosofům, je teď k dispozici pro každého. 

Výstava Shifted Realities si klade výše zmíněné otázky a doplňuje je o nespočet dalších, aby návštěvníkům  Galerie Rudolfinum nabídla škálu možných návodů a náznaků vnímání, jak rozvětvené a košaté naše reality mohou být. 

Ať je to zájem právě o hranice mezi digitálním a fyzickým u Eda Atkinse, ohledávání nových vizí společenské rovnosti u Marwy Arsanios, posouvání hranic vnímání u Zacha Blase, konfrontování vnitřních světů s okolím u Adély Babanové, rozšiřování škály možných osobních identit u Paula Mahekeho nebo hledání společného jazyka u Leslie Thornton, všechna díla ve výstavě posouvají konvenční vnímání a ukazují bohatství jediné,ač rozvrstvené reality. 

Galerie Rudolfinum výstavou Shifted Realities opět nabízí výběr z nejvýraznějších současných umělkyň a umělců, pokouší vnímání svého diváka nejen obsahem vystavených děl, ale i jejich formálními kvalitami a jako vždy proměňuje architekturu 19. století do projekční plochy nejrůznějších vizí – techno-utopických snů, digitálních dystopií, prostorů nových komun, surrealistických divadelních scén – možná spíš zákulisí, protestních barikád a dalších. 

KATALOG

Jako průvodce výstavou připravila Galerie Rudolfinum digitální katalog, který si návštěvníci mohou v české nebo anglické verzi stáhnout při příchodu přes QR kód. U každého z vystavených děl je k dispozici samostatný QR kód s katalogovou informací o umělci a texty osvětlujícími dané dílo. Digitální publikace zahrnuje kontextualizující eseje kurátorů Evy Drexlerové a Jena Kratochvila, text politologa Pavla Barši, esej amerického historika umění Hala Fostera a rozhovor s umělkyní Leslie Thornton. Katalog je volně ke stažení také na webové stránce galerie www.galerierudolfinum.cz

Soutěž

V úterý 23.5. můžete soutěžit o brandový balíček Galerie Rudolfinum.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama