Článek Rozhovor

TEDxPragueED 2023

TEDxPrague oznámil pořádání 6. ročníku vzdělávací konference TEDxPragueED, která proběhne v kreativním prostředí multifunkčního sálu DOX+ v Praze. Téma letošního ročníku“Nesmysl”, slibuje odhalit nové perspektivy a hranice ve vzdělávání. Zábavné, provokativní a inspirativní myšlenky řečníků budou účastníky pobízet k přehodnocení vlastních představ a objevování nových úhlů pohledu. Společně s bohatým doprovodným programem nabídne TEDxPragueED nezapomenutelný zážitek plný energie, sdílení a učení. Konference proběhne pod laskavou záštitou Hlavního města Prahy a Městské části Praha 7. Tým dobrovolníků povede Markéta Jedličková, rodačka z Plzně, ambasadorka TEDxPragueED, členka správní rady neziskové organizace Power of X z.ú., zapálená inovátorka, držitelka licencí TEDxPrague a patronka dodržování licencovaného formátu TEDx konferencí.

O konferenci

Tématem letošního ročníku, který se uskuteční 14. července 2023 od 17:00 hodin v multifunkčním sáleDOX+ v Praze 7 – Holešovicích, bude „NeSmysl“. Téma nám otevře nové pohledy na smysly a nesmysly ve vzdělávání, přinese zajímavé perspektivy, jenž mohou otevřít kreativní prostor a přispět tak k dalšímu rozvoji např. v oblastech budoucnosti s ohledem na umělou inteligenci, vztahů mezi dětmi a učiteli a dotkne se také kontroverzních témat ve školském systému. Pro dosažení maximální přístupnosti konference zajistí pořadatelé simultánní překlady talků. Konference je veřejně přístupná a je na ní možné si koupit lístek skrz platformu GoOut.

“Letošní téma nesmysl je hravé a bude nás podněcovat k pokládání si otázek jako jsou například: Dává nám to smysl? Není to nesmysl? Může nesmysl dávat smysl? A to mě baví. Těším se, až se hodiny dobrovolníků strávené na přípravách přemění ve výsledný event a TEDx ožije.”, říká o plánované konferenci Markéta Jedličková

Co mohou účastníci očekávat?

Na letošním TEDxPragueED mohou účastníci očekávat zábavné, provokativní a inspirativní myšlenky od známých i neznámých řečníků. Bude se diskutovat o tom, jak zdánlivě iracionální myšlenky a koncepty mohou vést k objevům, pokroku ve vzdělávání a proměně společnosti. Účastníci budou povzbuzováni k přehodnocení vlastních představ a k objevování nových perspektiv.

“TEDx je potřeba zažít na vlastní kůži a okusit tak sílu a dopad myšlenek, setkání a atmosféry, která ve vás doznívá ještě několik dní po eventu.”, Věra Mouchová, ředitelka Power of X, z.ú.

Letošní řečníci

Na konferenci zazní myšlenky od těchto řečníků:

● Jan Hábl – Bratrský farář, komeniolog a učitel, který přináší svůj osobní pohled na vzdělávání.

● Riley Wognarů – Transgender student/ka s jedinečným pohledem na fungování minoritních

skupin ve školství.

● PhDr. Petra Winnette, PhD – Vědkyně a psychoterapeutka, jejíž životním posláním je tvořit

most mezi vědou a psychoterapii prostřednictvím své práce. Na TEDxPragueED uveřejní

exkluzivní výsledky svého výzkumu, které jinde ještě nikdy nepublikovala!

● Christopher Rosewarne – Filmový koncept designér z Velké Británie známý díky své práci na

filmech Star Wars, James Bond a Duna.

● Lukáš Janout – Architekt a tvůrce platformy @delniq

● Eva Nečasová – Umělkyně a odbornice v oblasti umělé inteligence zaměřená na využití AI ve

vzdělávání dětí.

● Paul Appleby – Učitel mediální tvorby z University of South Wales

Bližší informace o řečnících budou postupně zveřejňovány na webových stránkách www.tedxprague.cz.

Doprovodný program

TEDxPragueED ožije bohatým doprovodným programem. Účastníci se mohou těšit na neobvyklé vystoupení zpěvačky Marley Wildthing, která okouzlí účastníky svým hlasem a energií. Na eventu se budou moci účastníci seznámit s obrazy umělce Juliuse Reichla, na jehož začátku vizuálního vyjadřování stála graffiti scéna. Ostatně za tyhle aktivity vyfasoval podmíněný trest ve výši osmnácti měsíců a pět set hodin veřejně prospěšných prací. Na výstavě budou vystavena tři jeho dostupná díla spolu s jedním obrazem nesoucí téma “Nesmysl”. Font z obrazu posloužil ke vzniku hlavní grafiky eventu a objeví se tak na všech propagačních a grafických výstupech. Obraz “Nesmysl” tak účastníky doprovází od prvního ohlášení eventu a osobně si jej mohou prohlédnout přímo na konferenci. „Neuvažuji o sobě jako o malíři. Snažím se pracovat jako typograf s rozvržením plochy, s obrazem skoro jako s plakátem,“ Julius Reichl

Event proběhne v prostorách multifunkčního sálu DOX+. Centrum současného umění DOX přináší návštěvníkům různé žánry umění, skrz které otevírá a zkoumá současná společenská témata z různých úhlů. V konkrétních programech a projektech zaměřených mimo jiné na vzdělávání pro všechny věkové skupiny rozvíjí tvořivost, empatii a schopnost reflexe.

Jednou z aktuálních výstav je i Úhel pohledu, která poukazuje na to, že hranice mezi výstavou a učebnou může být neostrá. Úhel pohledu je prostorem znejistění, ale i nové zkušenosti; prostorem, který ukazuje potenciál chybování, změny nastavení mysli, narušení stereotypů a omezení strachu. Výstava mimo jiné nabízí vzdělávací programy zaměřené na žáky základních a studenty středních škol. Autorem konceptu a interaktivní instalace je SKULL studio, které část výstavy představí jako součást doprovodného programu přímo v prostorách sálu DOX+.“Výstava “Úhel pohledu” si hraje s naší myslí, a to jak vizuálně, tak virtuálně. Využívá skutečnosti, že si většinu reality pouze představujeme a jen menší část vnímáme skrze naše smysly. Tento stav trvá, dokud nenastane chyba. Chyba která nás nutí k přehodnocení našich představ.”, Matěj Hájek, český umělec, zakládající člen skupiny Ztohoven, studio SKULL. Další side aktivity, které plánujeme, je například finanční hra, hra pro kohokoliv, kde si projde celým svým finančním životem od dospělosti až po důchod. Dlouhodobě spolupracuje s Člověk v tísni, kteří mají velkou variabilitu vzdělávacích programů.

Pozitivní dopad

Měření dopadu TEDxPragueED událostí je obtížné, a tak jsme velmi vděční za každý příběh, který nám dokazuje, že to, co děláme, má smysl. Jeden z těchto příběhů je spojen s osobou Petry Mazancové. Petra je inspirativní učitelkou, která spolu s dalšími pedagogy stála u zrodu Učitelské Platformy. Oslovili jsme ji jako potenciální řečnici pro TEDxPragueED a požádali jsme ji, aby nám natočila video. V tomto videu Petra vysvětlila, že jedním z faktorů, které vedly k jejímu vzniku, byl právě TEDxPragueED. Na této konferenci se před několika lety setkala tváří v tvář s učiteli, se kterými později spolupracovala na vytvoření této platformy. “TEDxPragueED byl mým prvním vhledem do světa české učitelské inspirativní komunity – jen se mi potvrdilo, že spolu jsou učitelé silnější, a že sdílení v rámci konunity je pro učitelskou profesi úplně zásadní.“, učitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích Petra Mazancová. Někdy nám v rozkrytí příběhů stojící mimo hlavní stage pomáhají náhodná setkání. Jedním takovým příkladem je setkání u kávy s učitelem tělem i duší Bohuslavem Horou, který je inspirací pro mnoho českých pedagogů. Na tomto setkání jsme se dozvěděli: „Jedna z významných událostí, která ovlivnila myšlení mých kolegů učitelů, byla naše společná účast naTEDxPrague. Jsem rád, že jsme pro tuto formu vzdělávání ve škole našli finance,“ řekl o platformě TEDxPrague učitel Bohuslava Hora.

Program

● 16:30 Registrace

● 17:00 Začínáme – první blok řečníků

● 18:30 Přestávka, networking, side aktivity

● 20:00 Druhý blok řečníků

● 21:30 Afterparty

Vstupenky

TEDxPragueED také oznámil nový režim vstupenek na svou nadcházející konferenci, který přináší atraktivní možnosti pro různé skupiny účastníků. Early birds vstupenky si mohli zájemci zakoupit již za 790 Kč. Aktuálně jsou již vyprodané a základní cena vstupenky je 990 Kč. Podporovatelé TEDxPragueED mají možnost zakoupit vstupenku za 1290 Kč. Tato cena je vyhrazena pro srdcaře a podporovatele konference, kteří tím přispívají na zvyšování kvality pořádaného eventu. Finanční prostředky z těchto vstupenek jsou investovány do přivedení zahraničních speakerů a zajištění simultánního překladu, což přispívá ke zvýšení dostupnosti talků. VIP vstupenka za 2490 Kč zahrnuje rezervace míst v prvních řadách, možnost seznámení s vybraným řečníkem a příležitost seznámení s členy týmu TEDxPragueED. Tato exkluzivní zkušenost je ideální pro ty, kteří si přejí vytěžit maximum z konference. Studenti do 26 let a učitelé mají možnost zakoupit vstupenku s 40% slevou za 690 Kč. TEDxPragueED tak poskytuje přístup ke své inspirativní konferenci zejména pro mladou generaci a vzdělavatele. TEDxPragueED si zakládá na inkluzi a dostupnosti pro všechny, proto je navíc pro osoby se zdravotním postižením dostupná zvýhodněná cena vstupenky ve výši 490 Kč. Vstupenky v různých cenových kategoriích umožňují neziskové organizaci Power of X, která eventy TEDxPrague pořádá, je zpřístupnit širokému spektru zájemců, ať už se jedná o nadšence, podporovatele, studenty, učitele nebo osoby se zdravotním postižením. TEDxPragueED tak usiluje o to, aby inspiroval a obohatil co nejširší publikum.

Udržitelný event

Udržitelnost je pro nás klíčovým tématem, a proto ji zohledňujeme ve všech fázích přípravy konference. Přemýšlíme o ní již při výběru prostor, cateringu a dbáme na to, aby byly věci co nejvíce znovu použitelné na našich budoucích akcích. Snažíme se minimalizovat vznik nepotřebného odpadu a v případě, že odpad vznikne, řešíme jeho co nejšetrnější zlikvidování. Například u cateringu se snažíme zajistit, aby byl co nejvíce “bezobalový” a u dodavatelů, aby byli co nejvíce lokální. Při předešlém TEDxPrague jsme například spolupracovali s Kokozou na kompostování, kdy jsme sbírali nejen zbytky jídla, ale dokonce i kávové sedliny. Nebo jsme například nepoužité jídlo z cateringu rozdali lidem bez domova. Pokud jde o materiály na místě, jako jsou jmenovky, vizitky, propagační materiály atd., dlouhodobě se snažíme jejich použití minimalizovat a přicházet s novými nápady – od tetovaček se jmény k rostoucímu papíru, který vznikl ve spojení s tématem Youth Regenerace. Vizitky můžou mít lidé dnes digitální, v Power of X je máme od Swopi. Snažíme se naplno využít digitální doby – program promítat na zeď, mít ho dostupný na sociálních sítích. Minimalizovat tisky – směrovek co nejméně, případně na recyklovaný papír.

O TEDxPrague

Při této příležitosti bychom rádi přiblížili historii TEDxPrague. Skupina dobrovolníků TEDxPrague vznikla v Praze v roce 2009 pod záštitou neziskové organizace Power of X. Od té doby uspořádali již více jak 41 konferencí, kde mělo příležitost mluvit přes 200 řečníků a setkalo se na nich více jak 10.000 účastníků! Již 14 let utváří prostředí, ve kterém se vášniví řečníci a posluchači spojují, aby vytvářeli inspirativní a inovativní prostor pro sdílení myšlenek a nápadů. TEDxPrague je významnou platformou, která slouží jako prostor sdílení inovativních myšlenek, které stojí za šíření!

Odkaz na web konference: www.tedxprague.cz.Rozhovor

26.6.2023 17:00

O TEDx Prague si budeme povídat s organizátorkou Markétou Jedličkovou.

reklama
reklama
reklama