Článek

V CAMPU VYSTOUPÍ MAĎARSKÝ ARCHITEKT ÁKOS MORAVÁNSZKY

Architektura jako trvalá změna?

Na pozvání spolku Kruh vystoupí v Praze v první podzimní přednášce letošního cyklu maďarský architekt, teoretik a historik architektury Ákos Moravánszky. Přednáška na téma „Architektura jako trvalá změna?“ se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu od 19.30 v Centru architektury a městského plánování – CAMP. Vstupenky je možné zakoupit v síti GoOut.

Maďarský teoretik a historik architektury Ákos Moravánszky vystoupil v Kruhu poprvé v roce 2014 s přednáškou o atmosférách a zachycení okamžiku v současné švýcarské architektuře. V letošní přednášce se bude věnovat trvalým a dočasným změnám v současné architektuře, cirkulaci stavebních materiálů a bude si pokládat otázku, zda můžeme mluvit o metamorfóze jako o „esenci“ architektury.

Přednáška Ákose Moravánszkého patřila k těm nejlepším, které jsme v Kruhu za posledních 20 let slyšeli. I letošní přednáška přinese inspirativní náhled na aktuální problémy v architektuře a dotkne se mimo jiné míry přizpůsobivosti architektury na současné rychlé změny ve společnosti,“ dodává k přednášce zakladatelka spolku Kruh Marcela Steinbachová.

Ákos Moravánszky absolvoval studium architektury na Technické univerzitě v Budapešti a dějiny umění a památkovou péči na Technické univerzitě ve Vídni. Zajímá se o historii architektury východní a střední Evropy 19. a 20. století a o současnou architekturu. Věnuje se výzkumné a publikační činnosti. Mimo jiné byl šéfredaktorem časopisu Maďarské unie architektů „Magyar Épitömüvészet“, vědeckým pracovníkem na Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově, hostujícím profesorem na Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts). Publikoval ve švýcarském architektonickém časopisu Werk, Bauen + Wohnen a působí v redakční radě časopisu tec21. Je titulárním profesorem teorie architektury na ETH v Curychu.

Přednáška Ákose Moravánszkého se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu od 19h30 v Centru architektury a městského plánování – CAMP a proběhne podle aktuálně platných covidových opatření. Vstupné na akci lze zakoupit v síti GoOut.

Přednášky jsou připravované v souladu s mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Program může být změněn podle aktuálních nařízení vlády ČR či zahraničních vlád a jejich opatření.

Více informací najdete na www.kruh.info

reklama
reklama
reklama