Článek

VOLT-AGE V 8SMIČCE HUMPOLEC

VOLT-AGE

ZÓNA PRO UMĚNÍ 8SMIČKA HUMPOLEC

11. 11. 2023 – 11. 2. 2024

Vystavující umělci: Kryštof Doležal, Josef Frühauf, Milan Guštar, Krištof Kintera, Lukáš Procházka, Richard Wiesner

Náš svět je elektrosvětem. Jen stěží si ho lze bez všudypřítomné, a přitom téměř neviditelné a neslyšitelné elektrické energie představit. Je tajemná, nepostradatelná, smrtelně nebezpečná i životně důležitá a začíná být i inteligentní. 

Bez elektrického napětí a proudu ve formě neviditelného toku elektronů ve vodičích rozvodné sítě by náš svět okamžitě zkolaboval. Takovému výpadku se říká „bezproudí“, v rozsáhlejší variantě „blackout“. Nastala by instantní nekontrolovatelná apokalypsa. Zhroutily by se veškeré systémy, od těch, řekněme, méně důležitých, jako jsou sociální sítě včetně celého internetu s tokem informací, až po ty fatálně nepostradatelné. Přestalo by fungovat chlazení léků a potravin i datových úložišť, nejezdily by vlaky, nelétala letadla, nešla by ani načerpat nafta, nešlo by telefonovat, dobít elektromobil… To, co vnímáme jako stabilní a nezničitelný pilíř naší civilizace, je však křehké a zranitelné a zdroje energie jsou esenciálním tématem uvažování o našem přežití. 

Výstava Volt-Age spojuje několik autorů, kteří k sobě mají blízko nejen proto, že dlouhodobě spolupracují na mnoha projektech a sdílejí společné prostory ateliéru, ale propojuje je i samotný fenomén elektřiny, jenž prostupuje tématy jejich tvorby. 

Klíčovou roli v projektu Volt-Age hraje setkání a spolupráce skupiny umělců se dvěma svéráznými postavami, které jsou svázané s Humpolcem a jeho blízkým okolím a díky své profesi a vášni jsou spjaté s údržbou a montáží vysokonapěťové sítě. Oba svůj život zasvětili elektrickému proudu, napětí a jeho bezpečnému rozvádění až do našich domovů. Kamil Machyán, místní elektrikář, již od dětství posedlý sbíráním izolátorů vysokého napětí a František Daněk, principál a strůjce kolosálního Muzea izolátorů a bleskojistek poblíž nedaleké Obrataně. Manická posedlost obou téměř utajených sběratelů, jejich obdivuhodná píle a erudice se staly zásadní inspirací pro tuto výstavu.

Více informací zde.

reklama
reklama
reklama