Článek Soutěž

VÝSTAVA BURN BABY BURN V UHELNÉM MLÝNĚ

Arto.to galerie v Uhelném mlýně

Výstava: BURN BABY BURN /Josef Bolf, Veronika Holcová, Pavla Malinová a Jan Vytiska

Kurátorka výstavy: Veronika Holcová

Text do katalogu: Anna Roubalová

Trvání: 10. 9. – 27. 11. 2022

Vernisáž: 10. 9. 2022 v 16.00 hod. v arto.to galerii v Uhelném mlýně

Myšlenka uspořádat výstavu smaltů v arto.to galerii v Uhelném mlýně vznikla již v roce 2015, kdy se na posledním, devátém ročníku vítkovického sympozia SmaltArt, sešla skupina deseti malířů a malířek, kteří pod vedením Veroniky Holcové vytvořili obsáhlou kolekci velkoformátových smaltových desek. Tou dobou procházela kompletní rekonstrukcí budova Kotelny sousedící s Uhelným mlýnem, a tak se přirozeně nabídlo představit u příležitosti inaugurace čerstvě konvertovaného objektu i kolekci z Vítkovic, charakteristickou svou vazbou k industriálu. Čas plynul a k výstavě, která si zapůjčila název z jedné ze smaltových desek Jana Vytisky, dochází nakonec až po sedmi letech. 

Výstavní projekt BURN BABY BURN, kurátorsky vedený Veronikou Holcovou, představuje v exteriérech Uhelného mlýna smaltové obrazy vybraných čtyř autorů – Josefa Bolfa, Veroniky Holcové, Pavly Malinové a Jana Vytisky. Současně probíhá i interiérová instalace ateliérových obrazů a kreseb tvůrců z období let 2015–2022. Výstava vytváří živý dialog umění s místem a jeho geniem loci a zároveň pomyslně propojuje dva české průmyslové brownfieldy, jež se postupně konvertují do nové funkčnosti. Kurátorka výstavu koncipovala také jako mezigenerační výměnu dvou párů autorů, spolužáků ze studií, které spojuje linie kontinuálně rozvíjeného, velmi osobitého a vzájemně si kontrastujícího přístupu k figurativní malbě.

Exteriérová instalace smaltů dodává Uhelnému mlýnu na dobu tří měsíců úplně novou tvář. Je třeba ji vnímat v kontextu koncepce práce s veřejným prostorem zde působící galerie arto.to, do jejíž koncepce patří i realizace umění ve veřejném prostoru. Cestou z libčického nádraží doprovází návštěvníky texty umělce TIMA, site-specific instalace Gwénaëla Morice zdobí jedno z oken Kotelny a diváci procházející se kolem Uhelného mlýna mohou již druhým rokem číst citace z deníků Libuše Jarcovjákové. Výstava BURN BABY BURN je unikátní tím, že je zároveň výstavou venkovní i vnitřní, tyto dvě části jsou rovnocenné, vzájemně se doplňují a umožňují divákům lépe pochopit vztah mezi volnou autorskou tvorbou a její transformací do užitého umění – umění smaltu.

K výstavě, ke které vznikl bohatý víkendový doprovodný program, bude během října vydán i katalog.  Doprovodný program nabízí mimo komentovaných prohlídek a výtvarných dílen i pohybové improvizace přímo v prostorách výstavy. Workshopy vede zkušená tanečnice, režisérka a lektorka Cécile Da Costa, jejíž interaktivní etudy v galerii nevycházejí z intelektuálně verbální analýzy, ale vyžadují od diváka fyzickou, pohybovou reakci na vystavená díla.  

Josef Bolf (1971) vystudoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho obrazy zachycují rozervanost často napůl lidských a napůl zvířecích postav. Výrazným prvkem Bolfovy tvorby je kombinace nejasných depresivních světů a postav vycházejících z dětských komiksů či osobních vzpomínek, vracejících se zejména do období autorova dospívání na pražském sídlišti v 80. letech minulého století.

Veronika Holcová (1973) je malířkou, která se ve své tvorbě odvrací od reality, inspirací je její bohatá a autonomní fantazie a blízkost k medijnímu způsobu tvorby. Její obrazy jsou rozmanité, každý z nich je jedinečným a nepředvídatelným snem odehrávajícím se těsně vedle nás, a přitom je nedosažitelný. Veronika Holcová studovala spolu s Josefem Bolfem na Akademii výtvarných umění v Praze.

Pavla Malinová (1985) studovala malbu na Fakultě umění Ostravské univerzity a na poli abstraktně-geometrických obrazů se zabývá tělesností a ženskostí. Vědomě přitom pracuje s fyzickou přítomností návštěvníků, kteří jsou vzhledem k různému měřítku jejích prací někdy od prezentovaného díla nuceni výrazně ustoupit a poté se k němu zase vracet a přibližovat. Prožitek tělesnosti zachycené na obrazech se tím ještě umocňuje.

Jan Vytiska (1985) spolu s Pavlou Malinovou studoval na Fakultě umění Ostravské univerzity. Pololidská, často bizarní monstra shlížejí z jeho obrazů na absurditu světa kolem sebe a snad díky jejich vlastní podivnosti se zdá, jako by je na něm nic nezaráželo. Vytiskovy obrazy jsou temné ve svých námětech, ale jejich hrdinové mají nadhled a stoicky přijímají vše, co přichází.

Doprovodný program k výstavě 

Sobota 17. září, 10.00 hod. – Improvizační pohybová dílna – Jiný přístup k pochopení a silnému prožitku výstavy umění. Na této akci se diváci seznámí s výstavou jinak než intelektuálně. Zkušená tanečnice a režisérka je provede galerií pohybem a vzájemnou interakcí s každým jednotlivým dílem. Nenechte si ujít improvizační taneční dílnu, vedenou tanečnicí Cécile Da Costa. Program trvá tři hodiny.

Sobota 24. září, 15.00 hod. – Komentovaná prohlídka výstavy s galeristkou Andreou Hoffman Nečasovou.

Sobota 1. října, 14.00 hod. – v rámci Dne architektury prohlídka obnoveného brownfieldu Uhelného mlýna s prohlídkou výstavy BURN BABY BURN.

Sobota 15. října, 15.00 hod. –  Výtvarný workshop na výstavě – Určeno rodinám s dětmi, lektorka provede skupinu výstavou, seznámí se s tématem a technikami. Účastníci si mohou vyzkoušet techniku smaltu a každý si z workshopu také jeden malý smalt odnese.  

Sobota 22. října, 10.00 – 13.00 hod. –  Improvizační pohybová dílna – Jiný přístup k pochopení a silnému prožitku výstavy umění. Na této akci se diváci seznámí s výstavou jinak než intelektuálně. Zkušená tanečnice a režisérka je provede galerií pohybem a vzájemnou interakcí s každým jednotlivým dílem. Nenechte si ujít improvizační taneční dílnu, vedenou tanečnicí Cécile Da Costa. Program trvá tři hodiny.

Sobota 22. října, 15.00 hod.– Improvizační pohybová dílna – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou  Veronikou Holcovou, křest katalogu výstavy.

Sobota 5. listopadu, 10.00 – 13.00 hod. – Improvizační pohybová dílna – Jiný přístup k pochopení a silnému prožitku výstavy umění. Na této akci se diváci seznámí s výstavou jinak než intelektuálně. Zkušená tanečnice a režisérka je provede galerií pohybem a vzájemnou interakcí s každým jednotlivým dílem. Nenechte si ujít improvizační taneční dílnu, vedenou tanečnicí Cécile Da Costa. Program trvá tři hodiny.

Sobota 19. listopadu, 15.00 hod. – Výtvarný workshop na výstavě Určeno rodinám s dětmi, lektorka provede skupinu výstavou, seznámí se s tématem a technikami. Účastníci si mohou vyzkoušet techniku smaltu a každý si z workshopu také jeden malý smalt odnese.  

Sobota 26. listopadu, 15.00 hod. – Derniéra výstavy, komentovaná prohlídka s autory. 

Vstupenky pouze předem v předprodeji GoOut.

http://arto.to/

Soutěž

Ve čtvrtek 29.9. můžete soutěžit o dva vstupy na výstavu.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama