Článek

VÝSTAVA FRAGILITÉS PRODLOUŽENA DO 29. LEDNA

Galerie Rudolfinum prodloužila fragilités do 29. ledna 2023

Pojem křehkosti jako klíčového konceptu, který se dostává do popředí zejména v posledních letech, zkoumá mezinárodní skupinová výstava fragilités na zhruba stovce děl sedmnácti umělkyň a umělců. Dvojice kurátorek Elena Sorokina a Silvia Van Espen přichází s výběrem zahrnujícím autorky a autory, z nichž se někteří představují v České republice vůbec poprvé. Galerie Rudolfinum výstavu fragilités, kterou doposud zhlédlo vice než 35 tisíc návštěvníků a původně měla skončit v neděli 8. ledna, prodloužila o tři týdny, do 29. ledna 2023. Vstup na výstavu i doprovodné program je volný.

Vystavující umělci: Francis Alÿs, Michael Armitage, Maria Bartuszová, Bianca Bondi, Louise Bourgeois, Geta Brătescu, Edith Dekyndt, Susanna Fritscher, William Kentridge, Kapwani Kiwanga, Dominik Lang, Luboš Plný, Anri Sala, Vivian Suter, Alina Szapocznikow, Barthélemy Toguo, Anna Zemánková

Křehkost se v posledních letech dostala do popředí jako klíčový koncept, jehož prostřednictvím lze vytvářet nové představy o lidských i ekologických poměrech. Výstava fragilités rozvíjí vize tvůrců, kteří se hluboce zabývají křehkostí a reflektují její napětí, spletitosti i paradoxy. Zpochybňuje tradiční význam křehkosti ve smyslu slabosti, bezmoci či pasivity, a naopak ji považuje za zdroj síly a dění, aktivně podporující vzájemné provázanosti.

Výstava spojuje několik generací, z nichž nejstarší je zastoupena díly Louise Bourgeois, Marie Bartuszové, Gety Brătescu a Aliny Szapocznikow. Způsob, jakým přistupují ve své tvorbě ke křehkosti, přináší alternativy
k dominantním představám o lidském těle jakožto celistvé entitě. Hranice mezi celistvostí a roztříštěností, smyslností a bezútěšností, mužstvím a ženstvím, zůstávají rozostřené a v proměnlivé organické formě. Jejich novátorské průzkumy přijaly za své něco, co bychom dnes nazvali écologie du sensible (ekologie cítění) – citlivou a intuitivní pozornost k našemu prostředí.

Současní autoři zastoupeni na výstavě, sdílejí ducha těchto průkopnic. Jejich přístup ke zranitelnosti promlouvá k soudobým výzvám, zejména ve vztahu ke zvýšenému povědomí o vzájemných vazbách mezi tělem a měnící
se přírodní rovnováhou. Mezi tyto tvůrce patří Francis Alÿs, Bianca Bondi, Edith Dekyndt, Susanna Fritscher, Kapwani Kiwanga, Anri Sala a Vivian Suter. Jejich tvorba zkoumá křehké soužití mezi lidmi a světem, jenž je obklopuje, stejně jako potřebu sladit působení lidských a jiných činitelů. Pracují s objekty, procesy a ekosystémy a přicházejí s představami nových vztahů k našemu prostředí, přičemž navrhují neotřelé a bezpříkladné způsoby naší spoluexistence.

Další vystavující tvůrci usilují o ztvárnění nestálosti lidské povahy osvojením transfigurace a metamorfózy. Proměnlivost těl zkoumá tvorba Michaela Armitage, Williama Kentridge, Dominika Langa, Barthélemyho Togua, Luboše Plného či Anny Zemánkové. Tyto autory spojuje zájem o měnící se anatomie a identity, stejně jako otevřené, fluidní a nepředvídatelné formy. Tělo považují za křehkou nádobu, nedokončenou a přechodnou, propojenou a vzájemně provázanou.

Vědomí závislosti všech živých tvorů na životním prostředí a sobě navzájem ještě posílilo v kontextu současných krizí. Podobné úvahy již dříve rozvinuli umělci a myslitelé, kteří už léta poukazují na neviditelné vazby spojující nás s ostatními bytostmi a na nesčetné způsoby, kterými jsme provázáni s ekosystémy. Výstava fragilités v reakci na tyto myšlenky předkládá křehkost jako prizma a jazyk. Upozorňuje, že ani síla, ani zranitelnost nepřicházejí v očekávaných podobách, a že v křehkých spojeních mezi těly a zemí tkví skutečná síla.

KATALOG

Galerie Rudolfinum k výstavě vydala katalog s texty obou kurátorek doplněné eseji ředitelky sbírek a vědeckého programu Nadace Giacometti v Paříži Emilie Bouvard, kurátorky Archivu Marie Bartuszové v Košicích Gabriely Garlatyové a pařížské výtvarnice a badatelky Nour Asalia.

KURÁTORKY

Elena Sorokina je kurátorkou a historičkou umění. Na Benátském bienále 2022 byla spolukurátorkou Arménského pavilonu. V roce 2020 spoluzaložila v Paříži Iniciativu pro praktiky a vize radikální péče (Initiative for Practices and Visions of Radical Care). Byla hlavní kurátorkou HISK 2017–2018 (High Institute of Fine Arts, Belgium). Mezi lety 2015 a 2017 působila jako kurátorská poradkyně přehlídky documenta 14 v Aténách a Kasselu. Sorokina je absolventkou Whitney Museum of American Art ISP v New Yorku. Předtím vystudovala dějiny umění na Univerzitě Friedricha Wilhelma v německém Bonnu.

Silvia Van Espen je spoluzakladatelkou, kurátorkou a uměleckou ředitelkou galerie ZAHORIAN & VAN ESPEN v Bratislavě a Praze. Od roku 2011 má na starosti umělecké programy na obou místech, stejně jako mezinárodní výstavy a prezentace v Evropě a USA. V roce 2008 absolvovala studia dějin umění na Sorbonnské univerzitě v Paříži.

Vstup na výstavu i doprovodné program je volný.

reklama
reklama
reklama