Článek

VÝSTAVA INVISIBLE FORCES Z KUNSTAHALLE NEZMIZÍ

Sledujte termíny, kdy ji znovu uvidíte.

Pro velký zájem jsme se rozhodli prodloužit vám ponor do světa (ne)viditelných přírodních sil. Výstavu digitálního umění s názvem INVISIBLE FORCES, kterou jsme pro vás připravili společně se Signal Festivalem, můžete po krátké technické pauze znovu navštívit v několika exkluzivních termínech. 

Kdy mohu opět zažít Invisible Forces?

pátek 9/12pondělí 12/12 2022 (11.0019.00)
pátek 16/12
neděle 8/1 2023 (v rámci klasické otevírací doby Kunsthalle)

Sledujte, prosím, i speciální
vánoční otevírací dobu.

Více o výstavě:

INVISIBLE FORCES
Mladá generace digitálních umělkyň a umělců

Výstava Invisible Forces představuje mladou generaci českých digitálních umělkyň a umělců, kteří zkoumají různé formy koexistence organických forem života. Digitální prostředí je jedním z prostředků pro vytváření komplexních iluzí a simulací, jež nás dokážou přenést do jiného prostředí, těla i času. Fascinace přírodními a fyzikálními procesy, jevy a strukturami, je společným tématem šesti vybraných umělkyň a umělců, kteří tak poskytují své vlastní pohledy na rozmanitost života na planetě, avšak v estetice a fungování, jež nutně nepodléhají zákonitostem našeho světa.

Kurátoři: Iva Polanecká (Kunsthalle Praha)
Daniel Burda, Mario Kunovský a Martin Pošta (Signal Festival)  
Vystavující umělci a umělkyně: Filip Hodas, Martin Houra, Johana Kroft, Jana Stýblová, Jakub Špaček, Ondřej Zunka & Zünc Studio

„Okolní svět a příroda reprezentují prostředí (environment), s nímž se běžně setkáváme. Jsme jeho součástí, společně tvoříme systém propojených blízkostí, které v průběhu času postupně vnímáme a integrujeme do našeho vědomí. I přes možnost nahlédnout do těch nejjemnějších detailů nejsme schopni život na Zemi pojmout v celistvém měřítku; jednotlivé prožitky dokážeme zachytit pouze fragmentárně. Zažité hranice jsou překračovány, z oblasti poznaného a představitelného se posouváme do doposud zcela nepoznaných sfér. Stejně tak dochází k nalézání analogických přístupů v nových formách a v jinak nastavených vztazích. 

​​​​​​​ Se zrychlující se degradací životního prostředí současně přichází nový intelektuální, etický a regulační tlak, který vyžaduje uznání křehkosti přírody a převzetí odpovědnosti za její zachování pro budoucí generace. Napodobování a využívání fascinujících procesů pozorovaných v živém světě, tedy přistupování ke světu pomocí biologie (biodesignu), předznamenává, jaký druh konsilience napříč obory nám může přiblížit nové možnosti řešení naléhavých situací. V konečném důsledku nám pozorování funkčních principů přírody pomáhá lépe porozumět roli a konceptu identity, kterou jakožto lidé v ekosystému zastáváme.“

IVA POLANECKÁ, KURÁTORKA VÝSTAVY

https://www.kunsthallepraha.org/clanky/invisible-forces-nezmizi-sledujte-terminy-kdy-je-znovu-uvidite

https://www.kunsthallepraha.org/udalosti/invisible-forces

reklama
reklama
reklama