Článek

VÝSTAVA KON-FIGURACE V GALERII FRANTIŠKA DRTIKOLA V PŘÍBRAMI

KON-FIGURACE / různými směry nejmladší českou figurativní malbou

Výstavní projekt představuje výběr z nejmladší české malby, jehož spojovatelem je zobrazování a vztah k předmětnosti a především figuře, s příležitostnými výrazovými intervencemi do jiných médií. KON-FIGURACE klade důraz jednak na přítomnost silné generační výpovědi, jednak na reflexi samotné proměny a aktualizace malířského média v době, která do její podoby zcela přirozeně zasahuje a ovlivňuje ji. Projevuje se tu především ohlas nových médií, pohyblivého obrazu a sociálních sítí se svými strategiemi redukované a emocionálně standardizované komunikace.

Autoři mladé a nejmladší generace příval těchto rychlých a rychle se měnících východisek přirozeně začleňují do své práce a přetváří ho v novou čistě malířskou zkušenost. Malba tím zároveň otevírá nové otázky spojené s vlastní výrazovou identitou odehrávající se v přepracování, flexibilitě a elastičnosti tradičních malířských žánrů. Souběžně se proměňuje i pozice autora v rámci smyslového vnímání světa. Podstatným se stává proměnlivý vztah k věcnosti, která se na pozadí permanentně reprodukovatelné a těkající reality vytrácí ze svých pevných závazných kontur a často se mění v zneklidňující chiméru. Proti dokonalému, vše zahlazujícímu a vše sjednocujícímu vnějšímu obrazu se tu staví senzitivní vnitřní model autorského subjektu se svým otevřeným horizontem – hledáním, tázáním se, zpochybňováním, pochybnostmi a subverzí.

Figura coby reprezentující „narativ“ lidského jednání, se tu často stává absurdní hříčkou vystavenou vnějším okolnostem, společenským podmínkám, modelům většinového chování, s nimiž se dostává do polemiky a rozporů. Je často přepodstatněna růstem vnitřního neklidu, přetlaku a rezistence, které referují o stavu vědomí a nové citlivosti dorůstající umělecké generace. Figura, pokud je na obrazech přítomná, je nakročena do různých směrů a promlouvá o zkušenostech a hypotézách, jiných, nežli měly starší generace žijící v čistě analogovém světě. Odtud také často přítomné téma paměti, které již nelze sledovat ve striktně vývojové a kauzální kontinuitě, neboť se do něho mísí spousta cizorodých a neosobních prvků permanentně se reprodukujícího světa, který přetváří a odcizuje sám sebe.

Přesto tu zůstává motivace a tudíž prostor pro ryze svobodné, tvůrčí jednání, které má své latentní důvody a předpoklady. A právě to se propisuje do zacházení se znaky a atributy, jejichž symbolický význam zůstává zlověstně uvězněn kdesi v meziprostoru osobní a kolektivní zkušenosti. Už uspořádání obrazu či sochy, jejich konstituce a konfigurace (KON-FIGURACE), je sama o sobě zásadní zprávou o transformaci lidského vědomí, které se potýká s tím, jak pojmenovat a jazykově podchytit nejenom to, co se mění v čase, ale i to, co usiluje o bytostnou změnu nás samotných. Obraz je tu obhajobou individuálního práva na vlastní, často kritický jazyk, který zní jinak, nežli všechny ostatní. Aniž by se zařazoval do jakékoliv hierarchie, zastavuje, pojmenovává a zpřítomňuje relaci mezi tím, co je pociťováno jako přirozené, a tím, co signalizuje cizorodost, redukci, mechanismy modelových situací a manipulací. KON-FIGURACE je sondou do rozpornosti, protikladnosti, mnohoznačnosti a absurdity dnešních dnů.

Petr Vaňous, kurátor výstavy

Jiří Marek, Laura Limbourg, Gabriela Slaninková, Samuel Kollárik, Kateřina Komm (socha, objekt), Sofie Švejdová, Annemari Vardanyan, Jakub Hubálek, Petr Gruber, Petra Švecová, Tomáš Němec, Aleš Brázdil, Jan Soumar a Andros Foros (obraz, socha).

Aleš Brázdil (nar. 1983, Jaroměř), absolvoval v l. 2003-2009 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Klasických malířských technik, Škola prof. Zdeňka Berana).

Andros Foros (nar. 1993, Hradec Králové), absolvoval v l. 2013-2019 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Kresby, Škola Jiřího Petrboka; Ateliér figurálního sochařství a medaile, Škola prof. Jana Hendrycha a doc. Vojtěcha Míči).

Annemari Vardanyan (nar. 1994, Jerevan, Arménie), absolvovala v l. 2015-2021 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Kresby, Škola Jiřího Petrboka).

Gabriela Slaninková (nar. 1993, Čáslav), absolvovala v l. 2013-2019 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Kresby, Škola Jiřího Petrboka). V r. 2017 studijně pobývala na HfBK Dresden (Ateliér malby, prof. Christian Macketanz).

Jakub Hubálek (nar. 1983, Praha), absolvoval v l. 2004-2010 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Kresby, Škola prof. Jitky Svobodové). V r. 2008 studijně pobýval na Akademie der Bildenden Künste München.

Jan Soumar (nar. 1995, Praha), absolvoval v l. 2016-2022 AVU v Praze (malířský ateliér prof. Michaela Rittsteina a Josefa Bolfa). 

Jiří Marek (nar. 1991 v Brně), absolvoval v l. 2011-2017 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka; Ateliér Kresby, Škola Jiřího Petrboka).

Kateřina Komm, absolvovala v l. 2011-2017 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Socha I, Škola Jaroslava Róny; Ateliér Socha II, Škola prof. Jindřicha Zeithammla). V r. 2013 studijně pobývala na Middlesex University London.

Laura Limbourg (nar. 1996, Belgie), absolvovala v l. 2014-2022 akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Malba IV, Škola prof. Martina Mainera; Ateliér Malba III, Škola Josefa Bolfa). V r. 2019 studijně pobývala na Middlesex University London a v r. 2020 na Taipei National University of the Arts na Taiwanu.

Petr Gruber (nar. 1989, Havlíčkův Brod), absolvoval v l. 2008-2014 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Klasických malířských technik, Škola prof. Zdeňka Berana; Ateliér Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka. V r. 2012 prošel v rámci AVU stáží v ateliéru Grafika II (prof. Vladimír Kokolia). V r. 2013 studijně pobýval na AdBK München (Malířský ateliér prof. Güntera Förga).

Petra Švecová (nar. 1975, Praha), absolvovala v l. 2012-2018 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Malba II. Škola doc. Vladimíra Skrepla; Ateliér intermediální tvorby, Škola prof. Milana Knížáka; Ateliér Grafika II, Škola prof. Vltadimíra Kokolii). V r. 2016 studijně pobývala na HfBK Dresden (prof. Wolfram Adalbert Scheffer)

Samuel Kollárik (nar. 1992, Bojnice), absolvoval v l. 2012-2015 Fakultu umění Ostravské univerzity (Obor Volná grafika, doc. Marek Sibinský) a v l. 2013-2021 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Malba IV, Škola prof. Martina Mainera; Škola Marka Meduny). V l. 2013-2014 studijně pobýval na Akademii výtvarných umění v Krakově.

Sofie Švejdová (nar. 1990 v Plzni), absolvovala v l. 2009-2014 VŠUP v Praze (Malířský ateliér Stanislava Diviše a doc. Jiřího Černického). V r. 2008 studijně pobývala na Royal Academy of Fine Arts v Antwerpách.

Tomáš Němec (nar. 1986, Polička), absolvoval v l. 2005-2011 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Malba III, Škola prof. Michaela Rittsteina). V r. 2010 studijně pobýval na School of the Art v Utrechtu.

reklama
reklama
reklama