Článek Rozhovor Soutěž

VÝSTAVA UNEXPECTED V GALERII RUDOLFINUM

Výstava Zhanna Kadyrova: UNEXPECTED vypráví v Galerii Rudolfinum příběh umělkyně ve válce na současné Ukrajině

Galerie Rudolfinum dnes zahájila úvodní výstavu roku 2024 s názvem Zhanna Kadyrova: UNEXPECTED. Mezinárodně uznávaná a oceňovaná ukrajinská umělkyně v ní prezentuje svoji odpověď na otázku, jak pokračovat v umělecké tvorbě, když se její země ocitla ve válečném konfliktu. V site-specific souboru instalací, soch, videí, fotografií a objektů vypráví příběh o životě, kultuře a válce na současné Ukrajině. Výstava se vstupem volným se koná do 30. června 2024.

„Ráda bych vás pozvala na svoji výstavu. Ukrajina je země ve vašem sousedství, máme historicky mnoho společného a doufám, že moje zkušenost návštěvníky zaujme,“ uvedla Zhanna Kadyrova.

„Na mezinárodní scéně je Zhanna Kadyrova považována za významnou umělkyni už více než deset let, po ruské invazi na Ukrajinu ale její dílo získalo ještě více přesvědčivosti. Galerie Rudolfinum je hrdá na to, že může poskytnout prostor pro uvedení Zhanniných odvážných soch a instalací reflektujících její zkušenost umělkyně v čase války. Jsme přesvědčení, že silně zaujmou místní i mezinárodní publikum v Praze. Samostatná výstava Kadyrovy, která byla zahájena těsně po dvouletém výročí ruské invaze, nabízí možnost zamyslet se a procítit smutek; její díla ale obsahují také naději, humor a neutuchající odhodlání. Rádi bychom poděkovali PinchukArtCentru v Kyjevě pod uměleckým vedením Björna Geldhofa za kurátorskou spolupráci, která nám umožnila přivézt do České republiky tak zásadní výstavu,“ uvedla ředitelka Galerie Rudolfinum Julia Bailey.

Realita Zhanny Kadyrovy se stejně jako realita všech Ukrajinců nečekaně změnila 24. února 2022. Stali se z nich uprchlíci, mnozí odešli do zahraničí. I Kadyrova se stala uprchlicí ve vlastní domovině a její umělecká tvorba v dosavadní podobě ztratila smysl. Tváří v tvář pocitu zbytečnosti nachází útočiště v Berezovu, malé vesnici v Karpatech, a hledá odpovědi na své otázky. Jak může být umělkyní, když v její vlasti došlo k brutální invazi? Jaká je její role? Jak může pomoci? Pro Kadyrovu je jediným východiskem z této situace mluvit o životě, kultuře a válce na současné Ukrajině.

Skrze výstavu autorka dává slovo objektům a materiálům, aby vyprávěly příběh ukrajinského boje za svobodu proti Rusku. Stávají se hlasem mnoha Ukrajinců, kteří v této násilné válce nejsou slyšet. Výstava je uvedena horizontální instalací s názvem Výstřely (2022–2023), souborem dlaždic polámaných po dopadu střel, jejichž protipólem je Neškodná válka (2023), cyklus bíle natřených geometrických forem vyrobených z plechů proražených šrapnelem během masivní ruské invaze na Ukrajinu. Výstava nás také provede autorčinou hluboce osobní cestou od roku 2014 až do současnosti. Symbolickým závěrem expozice jsou Uprchlíci (2023), obrazy rostlin spolu s živými pokojovými rostlinami, jež přežily okupaci a které s sebou Kadyrova přivezla z Ukrajiny.

Výstavu koncipovali Björn Geldhof, Zhanna Kadyrova a Silvia Van Espen, kurátorem je Björn Geldhof za asistence Evy Drexlerové z Galerie Rudolfinum. Výstava je prezentována ve spolupráci s PinchukArtCentrem v Kyjevě. Za laskavou podporu děkujeme galeriím GALLERIA CONTINUA a Zahorian & Van Espen.

Zhanna Kadyrova se narodila v roce 1981 v Brovarech v Kyjevské oblasti na Ukrajině. V současné době žije a pracuje v Kyjevě. Je členkou skupiny R.E.P. (Revolution Experimental Space). Po absolvování Státní umělecké školy Tarase Ševčenka v roce 1999 získala cenu Kazimira Maleviče a Grand Prix Kyiv Sculpture Project (obě v roce 2012). Dále obdržela Zvláštní cenu (2011), Hlavní cenu (2013) a další Zvláštní cenu (2014) v rámci Future Generation Art Prize udělované PinchukArtCentrem, a Miami Pulse Prize (2018). V roce 2019 reprezentovala Ukrajinu v hlavní přehlídce na 58. ročníku Benátského bienále.

Katalog

Jako průvodce výstavou Zhanna Kadyrova: UNEXPECTED připravila Galerie Rudolfinum digitální katalog, který si návštěvníci mohou v české nebo anglické verzi stáhnout ve výstavě přes QR kód. Digitální publikace je volně ke stažení i na webové stránce galerie www.galerierudolfinum.cz. Zahrnuje text kurátora výstavy a uměleckého ředitele PinchukArtCentre v Kyjevě Björna Geldhofa. Za grafickým řešením katalogu, stejně jako i celé výstavy stojí Štěpán Marko.

Vstup volný

Rozhovor

24.4.2024 14:00

O výstavě a Galerii Rudolfinum si budeme povídat 24.4. ve 14h s Julií Tatianou Bailey, novou ředitelkou galerie.

Soutěž

V úterý 26.3. můžete soutěžit o balíček Galerie Rudolfinum.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

Herní řád →
reklama
reklama
reklama